24 czerwca, 2021

7 wersetów, które pomogą Ci w czasie zmartwienia

Życie chrześcijanina nie jest usłane różami. To prawda, że istnieje mnóstwo wyżyn w wędrówce odrodzonego chrześcijanina po ziemi – i dzięki Bogu, że tak jest. W swojej łasce Bóg daje nam – oprócz zbawienia i Swojej obecności – takie chwile w życiu, w których zwyciężamy. Czasami są to dni, kiedy wszystko “wreszcie układa się dobrze”. Innym razem jest to wspaniały, nagły triumf po długiej, męczącej walce. W takich chwilach czujemy, że nic nie jest dla nas niemożliwe. Myślimy: “Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp. 4:13 BW) i śpiewamy pieśni, tak jak Miriam, która ujrzała, że Bóg rzucił Egipcjan w morze:

(…)

Śpiewajcie Panu,
gdyż nader wspaniałym, się okazał:
Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!

– 2 Mojż. 15:21

A jednak! To nie te chwile gdy wszystko idzie po naszej myśli są najbardziej wartościowe z punktu widzenia duchowego wzrostu. Przeciwnie: to czas zmagań, walk i prześladowań są dla chrześcijanina tym, co wykorzystuje Bóg, aby osiągnąć swój cel. Jesteś chrześcijaninem od niedawna i uważasz, że podążanie za Jezusem to nieustający cykl zwycięstw i rozkosznego przebywania w Bożej obecności? Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej… ale nie załamuj się. Bóg ma dla Ciebie wspaniałe obietnice!

Jezus zapewnia nas:

(…)

Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

– Jana 16:33.

To obietnica prześladowań dla wierzących, ale też zwycięstwa Chrystusa nad światem!

Co zrobić, kiedy spotyka nas ucisk, zmartwienie, prześladowanie? Poniższe wersety powinny pomóc Ci zrozumieć Boży cel dla Twoich ucisków, a przede wszystkim pomóc Ci przejść przez zmartwienia zwycięsko:

1. Pamiętaj, aby w każdej sytuacji nosić chrześcijańską zbroję.

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

– Ef. 6:10-12

2. Bóg obiecuje, że gdy poddamy się jemu, a przeciwstawimy diabłu, ten ucieknie od nas!

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

– Jak. 4:7

3. Biblia mówi, że wytrwałość w czasie ucisku prowadzi do błogosławieństwa.

Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan.

– Jak. 5:11

4. Zgrzeszyłeś? Jesteś pokutującym dzieckiem Bożym i szukasz drogi powrotnej? Bóg cię odbuduje!

Z daleka ukazał mu się Pan:
Miłością wieczną umiłowałem cię,
dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.
Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana,
panno izraelska,
znowu przyozdobisz się w swoje bębenki
i wyjdziesz w korowodzie weselących się.

– Jer. 31:3-4

5. Dziecko Boże, chcesz nawrócić się na Boże ścieżki? Bóg chce się nad tobą zlitować!

Tak mówi Pan:
Powstrzymuj swój głos od płaczu,
a swoje oczy od łez,
gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę
za swój trud – mówi Pan –
wrócą z ziemi wroga.
Jest jeszcze nadzieja dla twojego
potomstwa – mówi Pan –
i wrócą synowie do swoich siedzib.
Wprawdzie słyszałem dobrze, jak
Efraim narzekał:
Ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem
ćwiczenie, jak cielę nie wyćwiczone.
Pozwól mi się nawrócić, bo Ty
jesteś Panem, moim Bogiem!
Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego,
i gdy się opamiętałem, uderzyłem się
po biodrze,
wstydzę się i rumienię,
bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości.
Czy Efraim jest mi tak drogim synem
lub dziecięciem rozkosznym,
że ilekroć o nim mówię, muszę go
wiernie wspominać?
Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim;
zaiste muszę się nad nim zlitować –
mówi Pan.

– Jer. 31:16-20

6. Pamiętaj o “zasadzie glinianych naczyń”!

Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga a nie z nas.
Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani.

– 2 Kor. 4:7-9

7. Pamiętaj, że w życiu chrześcijanina ucisk przemija, a chwała jest wieczna.

Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem.
Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały.

– 2 Kor 4:16-17