Odpowiedz na: [Lista] Ciekawostki biblijne

  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Ciekawostka 3:

  It’s a little-known Bible fact that not so long ago, translating the Bible into any language other than Latin could get you in more than hot water. John Wycliffe went ahead and did it anyway, translating it into English in the 14th century; 43 years after his death, the Roman Catholic Church actually dug up his corpse, burned it, and threw the ashes in the river to punish him for his supposed sins. Another early translator, William Tyndale, was burnt at the stake for heresy in 1536. Ironically, these days there are 58 English-language versions of the Bible for sale.

  Tłumaczy się to jako:

  To mało znany fakt biblijny, że nie tak dawno tłumaczenie Biblii na język inny niż łacina mogło sprawić, że znajdziesz się w ogromnych tarapatach. John Wycliffe poszedł naprzód i zrobił to mimo wszystko, tłumacząc Biblię na angielski w XIV wieku; 43 lata po jego śmierci Kościół rzymskokatolicki wykopał jego zwłoki, spalił je i wrzucił prochy do rzeki, aby ukarać go za rzekome grzechy. Inny wczesny tłumacz, William Tyndale, został spalony na stosie za tego typu “herezję” w 1536 roku. Jak na ironię, obecnie dostępnych jest 58 anglojęzycznych wersji Biblii na sprzedaż.

  Źródło: Reader’s Digest

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3