Odpowiedz na: [Lista] Obrazy ze scenami biblijnymi

  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Powrót syna marnotrawnego (1668)
  olej na płótnie (262 × 206 cm) — 1668-69
  Muzeum Sankt Petersburg

  [Syn marnotrawny] wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go.
  Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.
  Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi,
  I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się,
  Dlatego, że syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.
  Posłuchaj

  – Łuk. 15:21-24

  Po zmarnowaniu wszystkich odziedziczonych pieniędzy najmłodszy syn wraca do ojca. Ten ostatni przyjmuje go pełen łaski. Otaczające go postacie z szacunkiem przyglądają się, jak ojciec przebacza synowi marnotrawnemu.

  Istnieje wątpliwość, czy Rembrandt sam namalował ten obraz. Być może pomogli mu studenci w jego warsztacie.
  – Źródło: Artbible, Rembrandt Harmensz. van Rijn: The Return of the Prodigal Son (1668) (artbible.info)

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3