Odpowiedz na: O imionach

  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Super! 🙂 Udało mi się dotrzeć do informacji, że imiona, które odnoszą się do Boga (lub czasami do bożka Baala), które występują w ST/NT to tzw. imiona teoforyczne.

  I tak w ramach dodatku dodaję… trzech proroków:

  • Eliasz – któż jest jak Jah, Bóg Jah
  • Elizeusz – Bóg moim zbawieniem
  • Izrael – walczący z Bogiem

  Warto wspomnieć także, że istnieją także tzw. imiona baaliczne. Pamiętacie kalekiego syna Jonatana, wnuka Saula, którego Dawid wywyższył? Miał na imię Meribbaal (albo Mefiboszet). Jego imię znaczy “Baal jest obrońcą” (nie, nie jest). Tę krótką historię zamieszczam poniżej:

  Król [Dawid] zapytał: Czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi: Jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi.
  I zapytał go król: Gdzie on jest? Syba odpowiedział: Mieszka on w domu Machira, syna Ammiela, w Lo-Dabar.
  I posłał król Dawid, i zabrał go z domu Machira, syna Ammiela, z Lo-Dabar.
  A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon, a Dawid rzekł: Mefiboszecie! A ten na to: Oto sługa twój!
  I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
  I oddając mu pokłon, rzekł: Czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem.
  Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego: Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana.Posłuchaj

  – 2 Sam. 9:3-9

  Swoją drogą to ciekawa historia! Można ją odebrać jako symboliczne obchodzenie się króla Jezusa z nawróconym grzesznikiem, prawda? 🙂

  Więcej o imionach w Biblii tutaj:

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3