Odpowiedz na: [Lista] Inspirujące cytaty chrześcijańskie

  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Ten człowiek…

  …powiedział takie słowa:

  Temptation may even be a blessing to a man when it reveals to him his weakness and drives him to the almighty Savior. Do not be surprised, then, dear child of God, if you are tempted at every step of your earthly journey, and almost beyond endurance; but you will not be tempted beyond what you are able to bear, and with every temptation there will be a way of escape.
  – F.B. Meyer

  A tłumaczy się to tak:

  Pokusa może być nawet błogosławieństwem dla człowieka, gdy objawia mu jego słabość i prowadzi go do wszechmocnego Zbawiciela. Nie zdziw się więc, drogie dziecko Boże, jeśli jesteś kuszony na każdym kroku swojej ziemskiej podróży i prawie nie do wytrzymania; ale nie będziesz kuszony ponad to, co jesteś w stanie znieść, a z każdej pokusy będzie droga ucieczki.
  – F.B. Meyer

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3