[Indeks] Kamienie i minerały w Biblii

 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej
  Rozwiązany
  Wymieniania ciąg dalszy! Przygotowania do stworzenia indeksu kamieni i minerałów biblijnych trwają 🙂

  A
  Ametyst

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  B
  Beryl

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  C
  Chalcedon

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  Chryzolit

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  Chryzopras

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  D

  E

  F

  G

  H
  Hiacynt

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  I

  J
  Jaspis

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  K
  Karneol

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  Kryształ

  Perły i kryształy nie wchodzą przy niej [przy mądrości] w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły.
  Nie dorówna jej topaz etiopski, nawet na wagę szczerego złota nie idzie.
  – Job 28:14-19

  L

  M
  Mosiądz

  Miedź

  Tak! Są kopalnie srebra i miejsca, gdzie płucze się złoto.
  Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wydobywa się z rudy.
  Położono kres ciemności, bada się rudę aż do najdalszych zakątków w ciemności i mroku.
  Kopią szyb w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów, bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się.
  – Job 28:1-4

  A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
  Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.
  Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego.

  – Mat. 10:7-10

  N

  O
  Opal

  Onyks

  Tedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: Oto sprawa, którą nakazał Pan:
  Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź; fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i część kozią, skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika.
  – 2 Mojż. 35:4-9

  Nie można za nią [za mądrość] zapłacić złotem Ofiru ani drogocennym onyksem lub szafirem.
  – Job 28:16

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  P
  Perła

  Perły i kryształy nie wchodzą przy niej [przy mądrości] w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły.
  – Job 28:18

  [Mądrość] jest cenniejsza niż perły,
  a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.
  – Przyp. 3:15

  Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły.
  – Przyp. 31:10

  Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę.
  Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

  – Mat. 13:44-46

  R
  Rubin

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  S
  Sardoniks

  A mur [Nowego Jeruzalem] zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
  Kamienie zaś węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
  A dwanaście bram to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  Spiż

  Skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał?
  Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać?
  Czy moja moc jest twarda jak skała
  albo czy moje ciało jest ze spiżu?
  Zaiste, nie ma dla mnie pomocy
  i ratunku jestem pozbawiony.
  – Job. 6:11-13

  Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana?
  Kto jest skałą prócz Boga naszego?
  Bóg, który mię opasuje mocą,
  A uczynił doskonałą drogę moją.
  Nogi moje czyni rącze jak u łani
  I na wyżynach postawił mnie.
  Ręce moje zaprawia do walki
  I ramiona moje napinają łuk spiżowy.
  – Ps. 18:32-35

  Bo któż jest Bogiem oprócz Pana
  I któż skałą oprócz Boga naszego?
  Ten Bóg opasał mnie mocą
  I prostą uczynił drogę moją.
  Nogi moje upodobnił do nóg jelenich,
  Na miejscach wyżynnych postawił mnie.
  Zaprawia do walki ręce moje,
  Sprawia, że ramię moje zdoła napiąć łuk spiżowy.
  – 2 Sam. 22:32-35

  Ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym
  I pogardzili radą Najwyższego.
  Serce ich upokorzył trudem;
  Słaniali się, a nikt nie pomógł.
  I wołali do Pana w swej niedoli,
  A On wybawił ich z utrapienia.
  Wyprowadził ich z ciemności i z mroku,
  A więzy ich rozerwał.
  Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego
  I za cuda jego dla synów ludzkich!
  Ponieważ skruszył bramy spiżowe
  I połamał zasuwy żelazne.
  – Ps. 107:11-16

  Zaprawdę, Panie, służyłem ci w najlepszej myśli,
  w czasie niedoli i w czasie ucisku
  orędowałem u ciebie za wrogami.
  Czy można skruszyć żelazo, żelazo z północy i spiż?
  – Jer. 15:11-12

  [W trakcie zdobycia Jerozolimy] kolumny spiżowe w przybytku Pana,
  jak i podwozia, i spiżową kadź, która była w przybytku Pana,
  porozbijali Chaldejczycy i spiż z nich wywieźli do Babilonu.
  Zabrali też misy, łopatki, szczypce, czasze oraz wszystkie przybory ze spiżu, służące do ofiar.
  Dowódca straży przybocznej zabrał także panwie, kadzielnice, kropielnice, garnki, świeczniki, miski i czasze ofiarne, wszystko, co było ze złota albo srebra.
  Co do obu kolumn spiżowych, jednej kadzi i dwunastu wołów spiżowych, które były jego podstawą, a które kazał sporządzić król Salomon dla przybytku Pana, nie można było określić wagi wszystkich tych przyborów.
  Co do kolumn, to każda kolumna miała osiemnaście łokci wysokości, obejmował ją sznur na dwanaście łokci, każda miała cztery palce grubości, a wewnątrz była pusta.
  U góry miała głowicę spiżową pięć łokci wysoką, a na głowicy wokoło były plecionki i owoce granatu. Wszystko ze spiżu, a tak samo na drugiej kolumnie.
  – Jer. 52:17-22

  Oto Ja czynię cię dziś miastem warownym
  i słupem żelaznym, i murem spiżowym
  przeciwko całemu krajowi,
  przeciwko królom judzkim,
  jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu.
  I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą,
  bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować – mówi Pan
  – Jer. 1:18-19

  Dlatego tak mówi Pan:
  Jeżeli zawrócisz, i Ja się zwrócę do ciebie,
  i będziesz mógł stać przed moim obliczem;
  a gdy dasz z siebie to, co cenne,
  bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami.
  Choćby oni zwrócili się do ciebie,
  ty się do nich nie zwrócisz.
  Uczyniłem cię bowiem dla tego ludu
  murem spiżowym, warownym;
  i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą,
  bo Ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować – mówi Pan.
  I wyratuję cię z mocy złych, i wyzwolę cię z ręki okrutników.
  – Jer. 15:19-21

  Wstań i młóć, córko syjońska,
  gdyż zrobię ci róg z żelaza,
  zrobię ci kopyta ze spiżu,
  abyś mogła zdeptać wiele ludów,
  poświęcić Panu ich mienie,
  a ich bogactwo władcy całej ziemi.
  – Mich. 4:13

  Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.
  – Obj. 9:20-21

  Srebro

  Tedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: Oto sprawa, którą nakazał Pan:
  Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź; fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i część kozią, skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika.
  – 2 Mojż. 35:4-9

  Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, i wonności, i drogocenne olejki, i zbrojownie, w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach; nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie.
  – 2 Król. 20:13

  Tak! Są kopalnie srebra i miejsca, gdzie się płucze złoto. Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wytapia się z rudy.
  – Job 28:1

  Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu?
  Człowiek nie zna drogi do niej; nie można jej znaleźć w krainie żyjących.
  Otchłań mówi: Nie ma jej u mnie, a morze powiada: U mnie też nie.
  Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej na wagę srebra.
  Nie można za nią zapłacić złotem Ofiru ani drogocennym onyksem lub szafirem.
  Nie dorówna jej złoto, ani szkło, nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote.
  Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły.
  Nie dorówna jej topaz etiopski, nawet na wagę szczerego złota nie idzie.
  – Job 28:14-19

  Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa
  i zachowasz dla siebie moje wskazania,
  nadstawiając ucha na mądrość
  i zwracając serce do rozumu,
  Jeżeli przywołasz rozsądek
  i donośnie wezwiesz roztropność,
  Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra
  i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych,
  Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana
  i uzyskasz poznanie Boga;
  – Przyp. 2:1-5

  Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość;
  mąż, który nabrał rozumu;
  Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro
  i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.
  – Przyp. 3:13-14

  Przyjmijcie moją [Mądrości] przestrogę raczej niż srebro
  i poznanie raczej niż wyborne złoto!
  – Przyp. 8:10

  Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo,
  lepsza przychylność niż srebro i złoto.
  – Przyp. 22:1

  Ani ich srebro, ani ich złoto
  nie będzie mogło ich wyratować
  w dniu gniewu Pana,
  bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię.
  Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje
  wszystkim mieszkańcom ziemi.
  – Sof. 1:18

  [Pan] usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro.
  Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro.
  Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości.
  – Mal. 3:3

  A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
  Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.
  Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego.

  – Mat. 10:7-10

  Szafir

  Nie można za nią [za mądrość] zapłacić złotem Ofiru ani drogocennym onyksem lub szafirem.
  – Job 28:16

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  Szkło

  Nie dorówna jej [mądrości] złoto, ani szkło, nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote.
  – Job 28:17

  Szmaragd

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  T
  Topaz

  Nie dorówna jej [mądrości] topaz etiopski, nawet na wagę szczerego złota nie idzie.
  – Job 28:14-19

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  U

  W

  Z
  Złoto

  Tedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: Oto sprawa, którą nakazał Pan:
  Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź; fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i część kozią, skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika.
  – 2 Mojż. 35:4-9

  Następnie zrobił Besalel skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką.
  I pokrył ją szczerym złotem od wewnątrz i na zewnątrz, i zrobił na niej dookoła złoty wieniec.
  Odlał też dla niej cztery złote pierścienie do czterech jej krawędzi; dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie po drugiej jej stronie.
  I zrobił drążki z drzewa akacjowego, i pokrył je złotem.
  Drążki te włożył do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię.
  I zrobił wieko ze szczerego złota, dwa i pół łokcia długie a półtora łokcia szerokie.
  Zrobił też dwa cheruby z litego złota, na obu krawędziach wieka.
  Jednego cheruba na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobił cheruby na obu jego krawędziach.
  Cheruby miały skrzydła rozpostarte do góry. Okrywały one swymi skrzydłami wieko, a ich twarze zwrócone były ku sobie; twarze cherubów zwrócone były ku wieku.
  – 2 Mojż. 37:1-9

  [Besalel] zrobił też stół z drzewa akacjowego, dwa łokcie długi, łokieć szeroki i półtora łokcia wysoki, i pokrył go szczerym złotem, i zrobił na nim dookoła złoty wieniec.
  Zrobił też wokoło niego listwę na piędź szeroką i wzdłuż jego listwy złoty wieniec.
  I odlał doń cztery złote pierścienie, i przymocował te pierścienie na czterech bokach przy jego czterech nogach.
  Tuż przy listwie były te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu.
  Drążki te zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. Na nich noszono ten stół.
  Zrobił też przybory, które należą do stołu: jego misy i czase, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z płynów; zrobił je ze szczerego złota.
  – 2 Mojż. 37:10-16

  [Besalel] zrobił też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawa, jego trzon, jego kielichy, gałki i kwiaty były wykute z jednej bryły.
  Sześć ramion wychodziło z jego boków: trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z drugiego boku.
  Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu, z gałką i kwiatem i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak było na sześciu ramionach, wychodzących ze świecznika.
  Na samym świeczniku były cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami.
  Pod każdymi dwoma jego ramionami, wychodzącymi z niego, było po jednej gałce. A tak był gałki pod sześcioma ramionami, wychodzącymi ze świecznika.
  Ich gałki i ich ramiona wychodziły z niego samego, a całość jego była wykuta z jednej bryły szczerego złota.
  Zrobił też do niego siedem lamp. Jego szczypce i popielniczki były ze szczerego złota. Zrobił go i wszystkie jego przybory ze szczerego złota.
  – 2 Mojż. 37:17-24

  [Besalel] zrobił też ołtarz do spalania kadzidła z drzewa akacjowego, na łokieć długi i na łokieć szeroki, czworograniasty, a na dwa łokcie wysoki. Rogi jego stanowiły z nim jedną całość.
  I pokrył go szczerym złotem, jego wierzch i jego ściany dookoła niego; i zrobił na nim wokoło złoty wieniec.
  Poniżej tego wieńca przymocował do niego dwa złote pierścienie z jednej i z drugiej strony, na drążki na których się go nosi.
  Drążki te zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je złotem.
  – 2 Mojż. 37:25-28

  Tak! Są kopalnie srebra i miejsca, gdzie się płucze złoto. Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wytapia się z rudy.
  – Job 28:1

  Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu?
  Człowiek nie zna drogi do niej; nie można jej znaleźć w krainie żyjących.
  Otchłań mówi: Nie ma jej u mnie, a morze powiada: U mnie też nie.
  Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej na wagę srebra.
  Nie można za nią zapłacić złotem Ofiru ani drogocennym onyksem lub szafirem.
  Nie dorówna jej złoto, ani szkło, nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote.
  Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły.
  Nie dorówna jej topaz etiopski, nawet na wagę szczerego złota nie idzie.
  – Job 28:14-19

  Jeśli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem: Tyś ufnością moją,
  Jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką,
  Jeżeli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło, i księżyc, gdy sunął wspaniale,
  I moje serce dało się uwieść potajemnie,
  tak że im słałem ręką pocałunki,
  I to byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości.
  – Job. 31:24-28

  Salomon kazał też wyłożyć świątynię od wewnątrz szczerym złotem i przeciągnąć złote łańcuchy przed miejscem najświętszym, które kazał wyłożyć złotem. Całą świątynię kazał dokładnie wyłożyć złotem, także i ołtarz, który był wewnątrz przybytku, kazał wyłożyć złotem.
  – 1 Król. 6:21-22

  A dwanaście bram [Nowego Jeruzalem] to dwanaście pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło.
  – Obj. 21:18-21

  Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, i wonności, i drogocenne olejki, i zbrojownie, w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach; nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie.
  – 2 Król. 20:13

  Przyjmijcie moją [Mądrości] przestrogę raczej niż srebro
  i poznanie raczej niż wyborne złoto!
  – Przyp. 8:10

  Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo,
  lepsza przychylność niż srebro i złoto.
  – Przyp. 22:1

  Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha, które słucha, ten, kto mądrze napomina.
  – Przyp. 25;12

  Ani ich srebro, ani ich złoto
  nie będzie mogło ich wyratować
  w dniu gniewu Pana,
  bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię.
  <Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje
  wszystkim mieszkańcom ziemi.
  – Sof. 1:18

  [Pan] usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro.
  Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro.
  Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości.
  – Mal. 3:3

  I [Mędrcy ze Wschodu] wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.
  – Mat. 2:11

  A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
  Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.
  Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego.

  – Mat. 10:7-10

  I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu:
  Tak mówi Wszechmocny Pan:
  Ty, który byłeś odbiciem doskonałości,
  pełnym mądrości i skończonego piękna,
  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
  okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie:
  karneol, topaz i jaspis,
  chryzolit, beryl i onyks,
  szafir, rubin i szmaragd;
  ze złota zrobione były twoje bębenki,
  a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony
  – Ez. 28:11-13

  Ż
  Żelazo

  Tak! Są kopalnie srebra i miejsca, gdzie płucze się złoto.
  Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wydobywa się z rudy.
  Położono kres ciemności, bada się rudę aż do najdalszych zakątków w ciemności i mroku.
  Kopią szyb w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów, bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się.
  – Job 28:1-4

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 3 odpowiedzi wątku
 • Autor
  Odpowiedzi
  Agnieszka P.
  Moderator
  • Postów: 94
  @agnieszka-p
  Można by poszerzyć tytuł, bo są jeszcze perły (jak by je zaszeregować?)

  Z kamieni  jeszcze  diamenty i onyks 🙂

  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  “Kosztowne dary morza”? 🙂

  Dziękuję za wzmiankę o kosztownych produktach przemiany materii małż, za diamenty i onyksy! 🙂

  Ciekawostka o perłach nr. 1:

  Perła z Filipin – największa odkryta perła. Jej kształt nie przypomina kuli, ze względu na jej rozrost. Waży 34 kilogramy, mierzy 61 cm długości i 30 cm szerokości.
  – Źródło: Wiki

  Ciekawostka o perłach nr. 2:

  Perły prawdziwe rzucone na szklana płytę z wysokości 70 cm odbijają się od niej na wysokość 30–40 cm, jeszcze wyżej odbijają się perły hodowane.
  – Źródło: Wiki

  Wow! 🙂

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Tutaj również: dodano właśnie karty z Wikipedii. Zdjęcia pozwalają uzmysłowić sobie o jakim kruszcu mowa 🙂
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Agnieszka P.
  Moderator
  • Postów: 94
  @agnieszka-p
  Podobają mi się wstawki ze zdjęciami! Good job:) proszę jednakże przywrócić mi moje zdjęcie, bo ktoś mógłby pomyśleć, że rozmawiasz sam ze sobą 😀
Wyświetlanie 3 odpowiedzi wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.