[Indeks] Rośliny w Biblii 🌱

 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej
  Czas na kolejny indeks! 🙂 Po królach Judy, królach Izraela, zwierzętach, kamieniach i minerałach pora na… rośliny. Jeżeli macie swoje skojarzenia, takie jak krzew winny, figa czy hizop… zapraszam do dodawania własnych propozycji.

  Btw. kąkol polny – choć jest chwastem – ma bardzo atrakcyjną powierzchowność 😉

  A

  Aloes

  Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego, moje posłanie skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź! Upoimy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta, gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni.Posłuchaj

  – Przyp. 7:164-20

  B

  C

  Cedr

  A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Etan Ezdrachida, i Heman, i Kalkol, i Darda, synowie Machola; jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył on trzy tysiące przypowieści i tysiąc pięć pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru; mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach. Toteż ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości.Posłuchaj

  – 1 Król 4:30-34

  Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego!
  Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!
  Głos Pana nad wodami,
  Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.
  Głos Pana potężny, Głos Pana wspaniały.
  Głos Pana łamie cedry,
  Pan łamie cedry Libanu.

  Sprawia, że Liban skacze jak cielę,
  A Syrion jak młody bawół.
  Głos Pana krzesze płomienie ogniste.
  Głos Pana wstrząsa pustynią,
  Pan wstrząsa pustynią Kadesz.Posłuchaj

  – Ps. 29:2-8

  Bezbożny czyha na sprawiedliwego
  I szuka sposobu, aby go zabić.
  Pan nie zostawi go w ręku jego
  I nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie.
  Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego,
  A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię!
  Ujrzysz zagładę bezbożnych!
  Widziałem okrutnego bezbożnika,
  Rozpierającego się jak cedr Libanu.
  Ale przeminął i nie ma go,
  Szukałem go, ale nie można było go znaleźć.

  Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego,
  Bo przyszłość należy do męża pokoju.
  Natomiast przestępcy zginą pospołu,
  Potomstwo bezbożnych będzie wytępione.Posłuchaj

  – Ps. 37:32-38

  Sprawiedliwy wyrośnie jak palma,
  Rozrośnie się jak cedr Libanu.
  Zasadzeni w domu Pańskim
  Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.
  Jeszcze w starości przynoszą owoc,
  Są w pełni sił i świeżości,
  Aby obwieszczać, że Pan jest prawy,
  Że jest opoką moją,
  i nie ma w nim nieprawości.Posłuchaj

  – Ps. 92:13-16

  Cierń (element rośliny)

  Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.Posłuchaj


  – Mat. 7:15:20

  Cynamon

  Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego, moje posłanie skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź! Upoimy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta, gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni.Posłuchaj

  – Przyp. 7:164-20

  D

  Daktyl

  Twoja postać podobna jest do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałem: Wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli! Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek, a twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zwilżając wargi i zęby.Posłuchaj

  E

  F

  Figowiec, drzewo figowe

  A rano, wracając do miasta, łaknął. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo.
  I ujrzawszy to uczniowie zdumiewali się i mówili: Jakże prędko uschło figowe drzewo!
  A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.Posłuchaj

  – Mat. 21:18-22

  I powiedział to podobieństwo: Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: Oto od trzech lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje?
  A tamten odpowiadając, rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości; jeśli zaś nie, wytniesz je.
  Posłuchaj

  – Łuk. 13:6-9

  G

  Gorczyca, ziarnko gorczyczne

  Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego.Posłuchaj

  – Mat. 13:31-32

  Granat

  Płaszcz pod efod zrobisz cały z fioletowej purpury. W jego środku będzie otwór na głowę. Otwór ten będzie miał dokoła obwódkę utkaną jak w otworze skórzanego pancerza, aby się nie podarł. Na jego dolnych brzegach zrobisz dookoła jabłuszka granatu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu, a między nimi wokoło złote dzwoneczki.Posłuchaj

  – Wyj. 28:32-33

  I poszli, zbadali tę ziemię, od pustyni Syn aż po Rechob, tuż przy wejściu do Chamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka; a Hebron został zbudowany na siedem lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol, i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron, i nieśli ją we dwóch na drążku; nabrali także nieco jabłek granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli.Posłuchaj

  – Lb. 13:21-24

  Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć; gdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze; do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu;Posłuchaj

  – Powt. 8:5-8

  H

  Hizop

  Henna – produkt roślinny Lawsonii bezbronnej (Lawsonia inermis L.)

  Mój miły jest mi wiązką mirry, położoną między moimi piersiami. Gronem henny z winnic Engaddy jest mi mój miły…Posłuchaj

  – PnP 1:13-14

  Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Pójdź, mój miły, wyjdziemy w pole, noc spędzimy wśród kwiecia henny!Posłuchaj

  – PnP 7:11-12

  I

  J

  Jarzyny – zob. Warzywa

  Jabłoń

  Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia… Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość.Posłuchaj

  – PnP 2:1-4

  K

  Kasja – olejek wytwarzany z cynamonowca wonnego (Cinnamomum cassia)

  I tak powiedział Pan do Mojżesza: Weź sobie najlepsze wonności: pięćset syklów obficie płynącej mirry, połowę tego, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnej trzciny, wreszcie pięćset syklów kasji, według wagi przybytku, oraz jeden hin oliwy z oliwek. I uczynisz z tego święty olej do namaszczania.Posłuchaj

  – Wyj 30:22-25

  Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją;
  Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach.Posłuchaj

  – Ps. 45:9

  Kąkol

  Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.
  Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?
  A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?
  A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.
  Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.Posłuchaj

  – Mat. 13:24-30

  Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli.
  A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!Posłuchaj

  – Mat. 13:36-43

  Krzew winny – Zob. Winorośl

  L

  Lilia

  A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?Posłuchaj


  – Mat. 6:28-30

  Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia… Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość.Posłuchaj

  – PnP 2:1-4

  M

  Mirra

  A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu; wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: Jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia.Posłuchaj

  – Rodz. 37:23-27

  Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków;
  Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego.
  Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia;
  Dlatego pomazał cię Bóg… twój Bóg
  Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego.
  Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją;
  Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach.Posłuchaj

  – Ps. 45:7-9

  Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego, moje posłanie skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź! Upoimy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta, gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni.Posłuchaj

  – Przyp. 7:164-20

  N

  Narcyz

  Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia… Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość.Posłuchaj

  – PnP 2:1-4

  O

  Oset

  Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.Posłuchaj


  – Mat. 7:15:20

  P

  Palma

  Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo; i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył, i rzekł: Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm; i tam nad wodą rozłożyli się obozem.Posłuchaj

  – Wyj. 15:24-27

  Na wszystkich ścianach świątyni wokoło kazał wyryć jako płaskorzeźby postacie cherubów, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatów, od wewnątrz i na zewnątrz.Posłuchaj

  – 1 Król. 6:29

  Pszenica

  R

  S

  T

  Trawa

  A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?Posłuchaj

  – Mat. 6:28-30

  U

  W

  Winorośl

  Warzywa, plony rolne

  Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się i zasępiło się jego oblicze.
  I rzekł Pan do Kaina. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować.Posłuchaj

  – 1 Mojż. 4:4-7

  Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.Posłuchaj

  – 1 Mojż. 9:3-4

  Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela. Boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla.
  Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem:
  Zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami.
  I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny.Posłuchaj

  – Dan 1:10-16

  Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz.Posłuchaj

  – Jak. 5:7

  Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znów modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.Posłuchaj

  – Jak. 5:17-18

  Y

  Z

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 1 odpowiedź wątku
 • Autor
  Odpowiedzi
  Agnieszka P.
  Moderator
  • Postów: 94
  @agnieszka-p
  Super:) Proponuję lilię, narcyz, jabloń, mirrę, cedr, hennę, granat, palmę, daktyl:D
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Dodano wyżej wymienione! Oczywiście nie wszystkie – postanowiłem ograniczyć liczbę wersetów per roślina, bo samo jabłuszko granatu zajęłoby nam ogrom miejsca. Tym niemniej nie da się ukryć, że istotnie dodano właśnie lilię, narcyz, jabłoń, mirrę, cedr, hennę, granat, palmę i daktyl 🙂
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 1 odpowiedź wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.