[Indeks] Zwierzęta w Biblii

 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej
  Rozwiązany
  Przyszło mi na myśl, że dobrą rzeczą byłoby tworzenie na forum różnego rodzaju indeksów. Na początek coś aby się rozruszać, mianowicie mały indeks zwierząt biblijnych 🙂 Hasła będą uporządkowane alfabetycznie, postaram się dodać stosowny werset oraz krótki opis do każdego zwierzaka i sprawdzić jego izraelski odpowiednik (przykład: Czy lis w Polsce i w Izraelu to jest to samo? Wiem już, że koty wyglądają inaczej 🙂 ).

  Zapraszam, jeśli macie ochotę, do podsuwania haseł – wszystkich kuropatw, szakali, strusi i kojotów – które będę dodawał do naszej listy 🙂

  A

  Antylopa

  Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. To są zwierzęta, które będziecie jeść: woły, owce i kozy, jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły i sarny. – Powt. 14:3-5

  B

  Baran

  Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. – Rodz. 15:9

  Bawół

  Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. To są zwierzęta, które będziecie jeść: woły, owce i kozy, jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły i sarny. – Powt. 14:3-5

  Bocian

  Nawet bocian w przestworzach zna swe swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. – Jer 8,7

  Co do ptactwa, nie będziecie spożywać ich mięsa i będą dla was obrzydliwością: orzeł, sęp, orlik, kania i sokół stosownie do swych rodzajów; wszelki kruk, stosowanie do swego rodzaju; puszczyk, kormoran i ibis, sójka, pelikan i ścierwojad, bocian i czapla stosownie do swojego rodzaju, dudek oraz nietoperz. – Kapł 11:13-19

  Skrzydła strusicy trzepoczą, lecz czy to skrzydła i pióra bociana? – Hiob 39:13

  Borsuk

  Cztery stworzenia na ziemi należą do najmędrszych, a są mędrsze niż mędrcy:
  Mrówki ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm,
  Borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania.
  Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu.
  Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich.
  – Przyp. 30:24-28

  Bydło

  Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść; lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty – Kapł 11:3-4

  C

  Czapla

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz – Kapł 11:13-19

  D

  Daniel

  Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. To są zwierzęta, które będziecie jeść: woły, owce i kozy, jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły i sarny. – Powt. 14:3-5

  Dinozaur (?)

  Zob. też: Krokodyl, Hipopotam

  Dudek

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz – Kapł 11:13-19

  E

  F

  G

  Gazela

  Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne: Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce! – P.n.p 2:7

  Wyrwij się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki grzesznika! – Przyp. 6:1-5

  Gołąb

  Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. – Mat. 10:16

  A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. – Kapł. 1:14

  Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. – Rodz. 15:9

  Jak pisklę jaskółcze, tak świergotałem, gruchałem jak gołąb.
  Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze:
  Panie! Mękę cierpię, ujmij się za mną!
  – Iz. 38:14

  Rzekłem: O, gdybym miał skrzydła jak gołębica,
  Chętnie uleciałbym i odpoczął.
  Oto uleciałbym daleko,
  Zamieszkałbym na pustyni. Sela.
  – Ps. 55:7-8

  I Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny:
  Wzywali Egipt i udawali się do Asyrii.
  Gdy tak chodzą, rozciągam nad nimi swą sieć,
  ściągam ich w dół jak ptactwo niebieskie, łapię ich, gdy słyszę ich stado.
  – Oz. 7:11

  Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych,
  w ukryciu szczelin!
  Daj mi oglądać swoje oblicze,
  daj mi usłyszeć swój głos,
  gdyż słodki jest twój głos
  i pełna wdzięku twoja postać
  – P.n.P – 2:14

  Ja spałam, lecz moje serce czuwało
  Słuchaj, to mój miły puka:
  Otwórz mi, moja siostro,
  moja przyjaciółka, moja gołąbko bez skazy!
  Gdyż moja głowa pełan jest rosy,
  moje kędziory pełne wilgoci nocnej.
  – P.n.P 5:2

  Lecz jedna jest tylko moja gołąbka,
  bez skazy,
  jedynaczka mojej matki,
  wybranka swojej rodzicielki.
  – P.n.P 6:9

  H

  Hiena
  Zob. też: Szakal

  I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Ngidy już nie będzie zamieszkany i nie bedzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia; żaden Arab nie rozbije tam namiotu ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami.
  Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze [kosmacz – kudłate zwierzę, wg. SJP PWN]. Hieny będą wyć w jego pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach. Bliski już jest jego czas, a jego dni nie ulegną zwłoce. – Iz. 13:19-22

  Świstaki natkną się na hieny i fauny będą się wzajemnie nawoływać, tylko upiór nocny będzie tam odpoczywał i znajdzie dla siebie schronienie. – Iz. 34:14

  Hipopotam (?)

  Oto hipopotam, którego stworzyłem jak i ciebie, żywi się trawą jak wół. Lecz patrz, jaka siła w jego biodrach i jaka moc w mięśniach jego cielska! Swój ogon wypręża jak cedr, ścięgna ud jego są mocno splecione, jego kości niby rury miedziane, jego członki jak drągi żelazne. Jest on przedniejszym z dzieł Bożych; jego Stwórca zaopatrzył go w miecz. Góry gdzie igrają wszystkie dzikie zwierzęta, dostarczają mu paszy. Wyleguje się pod krzewami lotosu, w ukryciu trzciny i bagna. Krzewy lotosu osłaniają go cieniem, otaczają go wierzby nad potokiem. Oto, gdy rzeka wzbiera, nie płoszy się; jest spokojny, choćby Jordan wpadł do jego paszczy. Czy można go wyciągnąć hakami albo przekłuć kołkiem jego nozdrza? – Job 30:15-24

  I

  J

  Jałówka, jałowica

  Zob. też: Bydło, Krowa

  Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. – Rodz. 15:9

  I przemówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowy: Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach: Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. I dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś każe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. Elezar, kapłan, weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią siedem razy na wprost w stronę Namiotu Zgromadzenia. Następnie każe tę jałówkę spalić na swoich oczach, zarówno jej skórę jak i jej mięso, i krew wraz z jej odchodami. – Lb. 19:1-5

  Jaskółka

  Jak pisklę jaskółcze, tak świergotałem, gruchałem jak gołąb.
  Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze:
  Panie! Mękę cierpię, ujmij się za mną!
  – Iz. 38:14

  Nawet bocian w przestworzach zna swe swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. – Jer 8,7

  Jastrząb

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Struś, sowa, mewa i wszelkie gatunki jastrzębi – Kapł. 11:13-16

  Jaszczurka

  Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. – Przyp 30:28

  A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek – Kapł. 11:29

  Jeleń

  Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. To są zwierzęta, które będziecie jeść: woły, owce i kozy, jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły i sarny. – Powt. 14:3-5

  [Nierozważny młodzieniec] podążył tuż za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź, jak jeleń związany powrozem – Przyp. 7:22

  Jeż

  Przemienię go w posiadłość jeżów i w bagna. I wymiotę go miotłą zagłady – wyrocznia Pana Zastępów. – Iz. 14:23

  K

  Kameleon

  A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste (…) łasica, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te będą dla was nieczyste spośród wszystkich małych zwierząt. Każdy kto się ich dotknie, gdy są nieżywe, będzie nieczysty do wieczora. – Kapł 11:29-30

  Kania

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) wszelkie gatunki kani i sokołów – Kapł. 11:13-14

  Karaluch

  I będzie zebrany wasz łup, jak się zbiera karaluchy, a jak opada rój szarańczy, tak jego opadną. – Iz. 33:4 [Biblia Warszawska]

  Komar

  Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! – Mat 23:24

  Konik polny
  Zob. też: Szarańcza

  Zbierać będą łupy, jak się zbiera szarańczę, rzucać się na nie jak mrowie koników polnych. – Iz. 33:4 [Biblia Tysiąclecia].

  Ten sam werset, ale w innym przekładzie:

  I będzie zebrany wasz łup, jak się zbiera karaluchy, a jak opada rój szarańczy, tak jego opadną. – Iz. 33:4 [Biblia Warszawska]

  I tak strawi cię ogień, wytnie cię miecz, pożre cię jak szarańcza. Rozmnażaj się jak szarańcza, rozmnażaj się jak koniki polne! – Nah. 3:17

  Koń

  I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby zwyciężać – Obj. 6:2

  I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz. – Obj. 6:4

  A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. – Obj. 6:5

  I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. – 6:8

  I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy – Obj. 19:11

  Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. – Rodz. 47:17

  I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: Tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli będziesz się wzbraniał go wypuścić i jeszcze go będziesz chciał zatrzymać, to z ręki Pana spadnie na bydło twoje w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza – Wyj. 9:1-3

  A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni wiejący przez całą noc i cofnął morze, i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły. A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza – wszystkie konie faraona, jego rydwany i jego jeźdźcy. – Wyj. 14:21-23

  [Pieśń Mojżesza:]
  Gdy konie faraona z jego rydwanami i jeźdźcami weszły w morze,
  Pan skierował na nich wody morskie,
  Synowie Izraela zaś przeszli po suchym gruncie
  środkiem morza. – Wyj. 15:19

  Kogut, kur

  Trzy są istoty, które mają wspaniały krok, owszem cztery, które chodzą dostojnie:
  Lew, bohater wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje,
  Kogut, co dumnie kroczy, kozioł i król, który jak Bóg występuje wśród swojego ludu.
  – Przyp. 30:29-31

  Jezus mu rzekł: Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. – Mat. 26:34

  Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. – Mat. 26:74-75

  Kozica

  Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. To są zwierzęta, które będziecie jeść: woły, owce i kozy, jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły i sarny. – Powt. 14:3-5

  Kozioł, koza

  Oto zwierzęta, które możecie jeść: wół, baran, koza, – Powt. 14:4

  Trzy są istoty, które mają wspaniały krok, owszem cztery, które chodzą dostojnie:
  Lew, bohater wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje,
  Kogut, co dumnie kroczy, kozioł i król, który jak Bóg występuje wśród swojego ludu.
  – Przyp. 30:29-31

  Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. – Rodz. 15:9

  Kret

  A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek – Kapł. 11:29

  Krokodyl (?)

  Czy krokodyla zdołasz złapać na wędkę albo powrozem skrępować jego język? Czy przewleczesz kolce przez jego nozdrza albo hakiem przebijesz jego szczęki?! Czy zwróci się do ciebie z żarliwymi prośbami, przemówi do ciebie słodkimi słowami? Czy zawrze z tobą przymierze, abyś go przyjął na zawsze jako sługę? Czy możesz z nim poigrać jak z ptaszkiem i uwiązać go jako zabawkę dla swych córek? Czy handluje nim cech rybacki i rozdzielają go między kupców? Czy możesz grotami podziurawić jego skórę albo jego głowę przebić harpunem rybackim?

  Jeżeli kiedy położysz na niego swoją rękę, pamiętaj o walce, już nigdy nie będziesz jej wszczynał. Nadzieja złowienia go okaże się złudna, już na jego widok byłbyś powalony na ziemię. Nie ma takiego śmiałka, który by go drażnił, a który by chciał stanąć przed jego obliczem. Kto wystąpi przeciwko niemu, a wyjdzie cało? Pod całym niebem nie ma takiego. Nie mogę zamilczeć o jego członkach, ani o wielkiej jego sile i wspaniałym uzbrojeniu.

  Któż odważył się odkryć wierzch jego szaty? Kto ośmielił się sięgnąć między jego zęby? Któż zdoła otworzyć wrota jego pyska? Od jego zębów wionie strach. Jego grzbiet, to rzędy tarcz, ściśle spojone jakby pieczęcią z krzemienia. Jedna do drugiej tak przylega, że powietrze nie dostaje się między nie. Jedna z drugą jest spojona; są nierozdzielnie złączone.

  Jego parskanie rzuca błyski, a jego oczy są jak powieki zorzy. Z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie, pryskają iskry ogniste. Z jego nozdrzy bucha dym jakby z kotła rozpalonego i kipiącego. Jego dech rozpala węgle, a z jego paszczy bije płomień.

  W jego karku spoczywa moc, a przed nim krąży trwoga. Płaty jego brzuch szczelnie przylegają, jakby ulane na nim, nieruchome. Jego serce jest twarde jak kamień, twarde jak dolny kamień młyński. Gdy się podnosi, drżą nawet najsilniejsi, a fale morskie cofają się. Gdy się go uderzy, ani miecz się nie ostoi, ani dzida, ani włócznia, ani strzała. Żelazo ma za słomę, a miedź za drzewo zbutwiałe.

  Nie straszy go strzała z łuku, a kamienie z procy są dla niego jak sieczka. Maczugę ma za słomę i kpi sobie z poświstu włóczni. Pod sobą ma ostre skorupy, posuwa się po nich po błocie. Głębinę wprawia we wrzenie jak kocioł, morze wzburza jak wrzącą maść. Za sobą pozostawia świetlistą smugę, tak że toń wygląda jak pokryta siwizną. Na ziemi nie ma mu równego; jest to stworzenie nieustraszone. Nawet na to, co wzniosłe, spogląda z góry; on, król wszystkich dumnych zwierząt.
  – Job 40:25-32 – 41:1-26

  Krowa
  Zob. też: Bydło, Jałówka

  I oto z Nilu wyszło siedem ,strong>krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się. – Rodz. 31:2-4

  I nagle z Nilu wyszło siedem krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia. A oto siedem krów innych wyszło za nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie brzydkich nie widziałem w całym Egipcie. Krowy chude i brzydkie pożarły owych siedem krów pierwszych, tłustych. – Rodz. 41:18-20

  Siedem krów pięknych – to siedem lat, i siedem kłosów pięknych – to też siedem lat; jest to bowiem sen jeden. Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim – to też siedem lat – głodu. – Rodz 41:26-27

  (…) z ręki Pana spadnie na bydło twoje [faraonie] w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza – Wyj. 9:1-3

  Będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię. Pobłogosławi owoc twojego łona i owoc twojego pola: twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od twych krów i pomiot od twoich owiec, na ziemi, o której poprzysiągł twoim przodkom, że da ją tobie. – Powt. 7:13

  Śmietanę od krów, a mleko od owiec jeść wraz z łojem baranków, baranów, synów Baszanu, i kozłów razem z najczystszą pszenicą. Krew piłeś winogron – mocne wino. – Powt. 32:14

  Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnię na rozległej łące? – Oz. 4:16

  Kruk

  Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki! – Łuk 12:24

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Wszelkie gatunki kruków – Kapł 11:13-15

  L

  Lampart

  Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo czy możecie czynić dobrze, wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie? – Jer. 13:23

  Z Libanu przyjdź, oblubienico, z Libanu przyjdź i zbliż się! Zstąp ze szczytu Amany, z wierzchołka Seniru i Hermonu, z jaskiń lwów, z gór lampartów. – P.n.p 4:8

  Lew

  Trzy są istoty, które mają wspaniały krok, owszem cztery, które chodzą dostojnie:
  Lew, bohater wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje,
  Kogut, co dumnie kroczy, kozioł i król, który jak Bóg występuje wśród swojego ludu.
  – Przyp. 30:29-31

  Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. – Sdz. 14:8-9

  Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody; wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go;
  Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany bedzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego.
  I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, a Pan będzie z tobą. – 1 Sam. 17:34-37

  Lis

  Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają – P.n.P 2:15

  Ł

  Łania

  Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne: Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce! – P.n.p 2:7

  Łasica

  A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste (…) łasica, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te będą dla was nieczyste spośród wszystkich małych zwierząt. Każdy kto się ich dotknie, gdy są nieżywe, będzie nieczysty do wieczora. – Kapł 11:29-30

  M

  Małpa

  Albowiem dalekomorska flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co trzy lata przywożąc z Tarszisz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. – 1 Król 10:22

  Mewa

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Struś, sowa, mewa i wszelkie gatunki jastrzębi – Kapł 11:13-16

  Mucha

  Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to Ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, tak że domy Egipcjan zostaną napełnione muchami, a nawet ziemia, na której będą. – Wyj. 8:17

  Nasłał na nich muchy, które ich kąsały, i zgubne dla nich żaby. – Ps. 78:45

  Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty. – Kazn. 10:1

  W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy przy końcu odnóg nilowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi asyryjskiej. – Iz. 11:15

  Muł

  Absalom natknął się na sługi Dawida. Jechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego terebintu. Absalom zaczepił głową o dąb i zawisł między niebem a ziemią – muł natomiast dalej popędził. – 2 Sam. 18:9

  Każdy zaś z nich składał corocznie swoje dary: naczynia srebrne i złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. 1 Król 10:25

  Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć, mułów – dwieście czterdzieści pięć – Ezd. 2:66

  Oprócz niewolników ich i niewolnic – tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedmioro. Mieli oni też dwustu czterdziestu pięcioro śpiewaków i śpiewaczek. Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć; mułów – dwieście czterdzieści trzy; – Neh. 7:67

  Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, nie zbliżą się inaczej do ciebie. – Ps. 32:9

  Zagłada, podobna do tamtej plagi, wyniszczy konie, muły, wielbłądy, osły, i wszystkie zwierzęta, znajdujące się w tym obozie. – Zach. 14:15

  Mrówka

  Mrówki ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm (…) – Przyp. 30:25

  Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. – Przyp 6:6-8

  Mysz

  A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek – Kapł.11:29

  N

  Niedźwiedź

  Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody; wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go;
  Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany bedzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego.
  I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, a Pan będzie z tobą. – 1 Sam. 17:34-37

  Nietoperz

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz – Kapł 11:13-19

  O

  Orzeł

  Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. – Iz. 40:31

  Co do ptactwa, nie będziecie spożywać ich mięsa i będą dla was obrzydliwością: orzeł, sęp, orlik, kania i sokół stosownie do swych rodzajów; wszelki kruk, stosowanie do swego rodzaju; puszczyk, kormoran i ibis, sójka, pelikan i ścierwojad, bocian i czapla stosownie do swojego rodzaju, dudek oraz nietoperz. – Kapł. 11:13-19

  Osioł

  [Jakub błogosławi synów] Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne narody. Uwiąże oślę u krzewu winnego, a młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej; wypierze w winie szatę swą, a w krwi winogron płaszcz swój. – Rodz. 49:10-11

  Jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, odda w podwójnej ilości. – Wyj. 22:3

  Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. – Wyj. 23:5

  Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec. – Wyj. 23:12

  I ten [prorok] odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z Judy: Tak mówi Pan: Ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan, Bóg twój, i wróciłeś się, i jadłeś chleb, i piłeś wodę w miejscu, o którym powiedział ci: nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi i ten poszedł; lecz w drodze napadł nań lew i zagryzł go. I leżały zwłoki jego porzucone na drodze, a osioł stał obok nich, również i lew stał obok zwłok . – 1 Król. 12:21-24

  Czy dziki osioł ryczy na trawie lub mruczy wół, gdy ma paszę? – Job. 6:5

  Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie. – Iz. 1:3

  Pobiegli do Asyrii jak osioł dziki, samotny: Efraim kupił sobie sprzymierzeńców. – Oz. 8:9

  A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśliby wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus, przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich – Mat. 21:1-7

  A Jezus znalazłszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano:
  Nie bój się, córko syjońska!
  Oto król twój przychodzi
  siedząc na źrebięciu oślicy. – Ew. Jana – 12:14-15

  Wesel się bardzo, córko syjońska!
  Wykrzykuj, córko jeruzalemska!
  Oto twój król przychodzi do ciebie,
  sprawiedliwy on i zwycięski,
  łagodny i jedzie na ośle,
  na oślęciu, źrebięciu oślicy.
  – Zach. 9:9

  (…) z ręki Pana spadnie na bydło twoje [faraonie] w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza – Wyj. 9:1-3

  Owady

  Zob. też: Komar, Mucha, Szarańcza, Konik polny

  Lecz z wszelkich uskrzydlonych czworonożnych owadów możecie jeść te, które mają ponad swymi nogami tylne kończyny do skakania na nich po ziemi; te z nich możecie jeść: Wszelkie gatunki szarańczy wędrownej i wszelkie gatunki szarańczy solam, wszelkie gatunki szarańczy chagab i wszelkie gatunki koników polnych – Kapł. 11:20-21

  Wszelkie uskrzydlone czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. – Kapł. 11:20

  Owca

  Hodowla owiec w Izraelu jest jednym z najbardziej produktywnych na świecie, ze starannie rozwiniętymi rasami owiec, które produkują duże ilości mleka. Ten sukces nie jest chyba zaskoczeniem, jeśli wziąć pod uwagę historię hodowli owiec w Izraelu. W Starym Testamencie Abel, drugi syn Adama i Ewy, stał się pasterzem. Wiele innych ważnych postaci biblijnych, w tym Abraham, Izaak, Jakub, Rachel i król Dawid, trzymało stada kóz i owiec. Dla wczesnych Żydów owce dostarczały wełnę, mięso i mleko. Ponieważ stada owiec były przewoźne, pasterstwo było idealną okupacją dla Żydów, którzy podróżowali w poszukiwaniu stałej ojczyzny.

  Źródło: Izraelska Szkoła Mleczarska :-), https://www.dairyschool.co.il/
  Zdjęcie: Wikipedia

  Wersety:

  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. – Ew. Jana 10,1-5

  Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. – Mat. 10:16

  (…) z ręki Pana spadnie na bydło twoje [faraonie] w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza – Wyj. 9:1-3

  P

  Pająk, ptasznik

  Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. – Ps. 124:7

  Synu mój! Jeżeli ręczyłeś za swego bliźniego,
  jeśli dałeś porękę obcemu,
  jeżeli związany jesteś przez słowa własnych ust,
  schwytany przez własną mowę,
  uczyń to, synu mój, abyś znowu był wolny,
  gdyż jesteś w ręku swojego bliźniego!
  Idź śpiesznie i nalegaj na swego bliźniego,
  nie daj zasnąć swoim oczom
  i nie pozwól, aby się zdrzemnęły twoje powieki!
  Wyrwij się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki ptasznika!
  – Przyp. 6:1-5

  Paw

  Albowiem dalekomorska flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co trzy lata przywożąc z Tarszisz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. – 1 Król. 10:22

  Pelikan

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Sójka, pelikan, ścierwojad – Kapł. 11:13-18

  Pies

  Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. – Flp. 3:2

  Zaiste, roztrzaska Bóg głowę wrogów swoich,
  Włochaty łeb tego, który trwa w winach swoich.
  Rzekł Pan: Sprowadzę ich z Baszanu,
  Sprowadzę z głębin morskich,
  Aby noga twoja brodziła we krwi,
  Język psów twoich miał żer swój z wrogów.
  – Ps. 68:22-24

  Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny.
  Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: Czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów.
  – 1 Sam. 17:42-43

  Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. – Obj. 22:15

  I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. – Łuk 16:21

  Pijawka

  Pijawka ma dwie córki, którym na imię: Daj! Daj! – Przyp. 30,15

  Przepiórka

  Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. – Wyj. 16:13

  Podniósł się wiatr zesłany przez Pana i przyniósł od morza przepiórki, i zrzucił na obóz z obu jego stron na dzień drogi, i pokryły ziemię na dwa łokcie wysoko. Ludzie byli na nogach przez cały dzień, przez noc i następny dzień, i zbierali przepiórki. Kto mało zebrał, przyniósł najmniej dziesięć chomerów. I rozłożyli je wokół obozu. – Lb. 11:31-32

  Prosili i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba. – Ps. 105:40

  Ptaki, ptactwo

  Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba! Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. – Rodz. 1:20:22

  Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. – Rodz. 9:2

  Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. – Rodz. 15:11

  W koszu, który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla faraona. A ptactwo wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie. – Rodz. 40:17

  Wszelkie ptactwo czyste jeść możecie; – Powt. 14:11

  Znam całe ptactwo powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na polu. – Ps. 50:11

  Nad nimi [źródłami w dolinach rzecznych] mieszka ptactwo powietrzne, spomiędzy gałęzi głos swój wydaje. – Ps. 104:12

  Obficie napojone są drzewa Pańskie, cedry Libanu, które posadził, na których ptaki budują gniazda, bocian na szczytach ich ma swój domek – Ps. 104:16-17

  Puchacz

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Puszczyk, kormoran i puchacz – Kapł. 11:13-17

  Puszczyk

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Puszczyk, kormoran i puchacz – Kapł. 11:13-17

  R

  Ryby
  Zob. też: Wielka ryba

  A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! – Rodz. 1:26

  Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. – Rodz. 1:28

  Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. – Rodz. 9:2

  Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. – Liczb 11:15

  [Salomon] rozprawiał też o drzewach: od cedrów na Libanie aż do hizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, i o rybach. – 1 Król. 5:13

  A mieszkający tam [w Jeruzalemie] Tyryjczycy przywozili ryby i wszelki towar i w szabat sprzedawali mieszkańcom Judy i w Jerozolimie. – Neh. 13:16

  Naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię i ryb morskich, a one odpowiedzą ci. – Job 12:7-8

  Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią, i jak ptaki, które się łapie w sidła: Tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na nich napada – Kazn. 9:12

  [Faraonie, królu Egiptu, ty wielki smoku] Włożę haki w twoje szczęki, ryby twojego Nilu przylepię do twoich łusek i wyciągnę z twojego Nilu ciebie oraz wszystkie ryby twojego Nilu, przylepione do twoich łusek. I wyrzucę na pustynię ciebie oraz wszystkie ryby twojego Nilu, padniesz na pustym polu, nie podniosą cię i nie pogrzebią; zwierzętom polnym i ptakom niebieskim dam cię na żer. – Ez. 29:4-5

  Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi – mówi Pan – zmiotę ludzi i bydło, zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie. I sprawię, że bezbożni upadną iw ytępie ludzi z powierzchni ziemi – mówi Pan. – Sof. 1:2-3

  Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. – Mat 13:47

  Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. – 1 Kor. 15:39

  Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? – Mat 7:10

  Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę! Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie! – Mat 17:27

  Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? – Łuk 11:11

  A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. – Jan. 21:9

  A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. – Jan. 21:13

  S

  Salamandra

  A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste (…) łasica, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te będą dla was nieczyste spośród wszystkich małych zwierząt. Każdy kto się ich dotknie, gdy są nieżywe, będzie nieczysty do wieczora. – Kapł 11:29-30

  Sarna

  Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. To są zwierzęta, które będziecie jeść: woły, owce i kozy, jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły i sarny. – Powt. 14:3-5

  Sęp

  Co do ptactwa, nie będziecie spożywać ich mięsa i będą dla was obrzydliwością: orzeł, sęp, orlik, kania i sokół stosownie do swych rodzajów; wszelki kruk, stosowanie do swego rodzaju; puszczyk, kormoran i ibis, sójka, pelikan i ścierwojad, bocian i czapla stosownie do swojego rodzaju, dudek oraz nietoperz. – Kapł. 11:13-19

  Skolopendra

  A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste (…) łasica, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te będą dla was nieczyste spośród wszystkich małych zwierząt. Każdy kto się ich dotknie, gdy są nieżywe, będzie nieczysty do wieczora. – Kapł. 11:29-30

  Skorpion

  Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. – Łuk 10:19

  Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? – Łuk. 11:11-12

  Który [Pan, Bóg twój] cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały. – Powt. 8:15

  Sokół

  Co do ptactwa, nie będziecie spożywać ich mięsa i będą dla was obrzydliwością: orzeł, sęp,< orlik, kania i sokół stosownie do swych rodzajów; wszelki kruk, stosowanie do swego rodzaju; puszczyk, kormoran i ibis, sójka, pelikan i ścierwojad, bocian i czapla stosownie do swojego rodzaju, dudek oraz nietoperz. – Kapł 11:13-19

  Sowa

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Struś, sowa, mewa i wszelkie gatunki jastrzębi – Kapł. 11:13-16

  Lecz dzikie zwierzęta będą tam [w Babilonie] miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. – Iz. 19:21

  Sójka

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Sójka, pelikan, ścierwojad – Kapł 11:13-18

  Struś

  Skrzydła strusicy trzepoczą, lecz czy są to skrzydła i pióra bociana? Bo na ziemi znosi swoje jaja i wygrzewa je w piasku, zapomina, że je może zgnieść nogą, lub że zdeptać je może zwierzyna. Twardo postępuje z młodymi, jakby nie należały do niej, nie boi się, że jej trud był daremny, gdyż Bóg pozbawił ją takiej mądrości i ograniczył jej rozum. Za to, gdy podniesie się do ucieczki, szydzi z konia wraz z jego jeźdźcem! – Hiob 39:13-18

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Struś, sowa, mewa i wszelkie gatunki jastrzębi – Kapł. 11:13-16

  Mieszkać tam [w Babilonie] będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze. – Iz. 13:21

  Synogarlica

  Nawet bocian w przestworzach zna swe swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. – Jer 8,7

  A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. – Kapł. 1:14

  Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi – P.n.P 2:12

  Szakal
  Zob. też: Hiena

  A Ammonita Tobiasz stał obok niego i rzekł: Cokolwiek oni zbudują, to i tak, skoro wskoczy szakal, rozwali ich mur kamienny. – Neh. 3:35 [Biblia Tysiąclecia]

  Stałem się bratem szakali i sąsiadem młodych strusiów – Hb 30:29

  Rozbiłeś nas tam, gdzie grasują szakale,
  I okryłeś nas cieniem śmierci
  – Ps. 44:20

  Ale ci, którzy szukają zguby mojej,
  zapadną się w głębinach ziemi.
  Będą oddani na pastwę miecza,
  staną się łupem szakali.
  – Ps. 63:10-11

  Hieny będą wyć w jego [Babilonie] pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach. – Iz. 19:22

  Szarańcza

  Lecz z wszelkich uskrzydlonych czworonożnych owadów możecie jeść te, które mają ponad swymi nogami tylne kończyny do skakania na nich po ziemi; te z nich możecie jeść: Wszelkie gatunki szarańczy wędrownej i wszelkie gatunki szarańczy solam, wszelkie gatunki szarańczy chagab i wszelkie gatunki koników polnych – Kapł. 11:20-21

  Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. – Przyp. 30:27

  Ś

  Ścierwojad

  Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością: (…) Sójka, pelikan, ścierwojad – Kapł. 11:13-18

  Świnia, wieprz

  Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: (…) Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty. – Kapł. 11:4-7

  A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!
  Mat. 8:30-31

  A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. – Mar. 5:11

  A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. – Łuk. 8:32

  Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa – będzie dla was nieczysty. – Kapł. 11:7

  Wieprz, który ma racicę rozdzieloną, lecz nie przeżuwa, jest nieczysty, mięsa jego jeść nie będziecie i padliny jego się nie dotkniecie. – Powt. 14:8

  Świstak

  Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: (…) Świstaka, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty – Kapł. 11:4-5

  Świstaki natkną się na hieny i fauny będą się wzajemnie nawoływać, tylko upiór nocny będzie tam odpoczywał i znajdzie dla siebie schronienie. – Iz. 34:14

  T

  U

  W

  Wąż
  Zob. też: Żmija

  Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. – Łuk. 10:19

  Który [Pan, Bóg twój] cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały. – Powt. 8:15

  Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. – Mat. 10:16

  Wielbłąd

  Abramowi zaś wynagrodzono za nią [Saraj] sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy – Rodz. 12:16

  Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem: Nachyl dzban twój, proszę, aby się napił, a ona powie: Pij, i wielbłądy twoje też napoję – będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę panu mojemu. – Rodz. 24:14

  Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda – Rodz. 24:64

  Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty; – Kapł 11:4

  Majętność jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu.
  – Hiob 1:3

  (…) z ręki Pana spadnie na bydło twoje [faraonie] w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza – Wyj. 9:1-3

  Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. – Iz 60:6

  Ich wielbłądy pójdą na łup, a liczne ich stada staną się zdobyczą. Rozproszę na cztery wiatry tych, co podcinają włosy na skroniach; ze wszystkich stron sprowadzę na nich nieszczęście – wyrocznia Pana. – Jer 49:32

  Zagłada, podobna do tamtej plagi, wyniszczy konie, muły, wielbłądy, osły, i wszystkie zwierzęta, znajdujące się w tym obozie.
  – Zach 14:15

  Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. – Mat 19:24

  Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! – Mat 23:24

  Wielka ryba, Kaszalot (?), Płetwal błękitny (?), Wieloryb (?)
  Zob. też: Ryby

  Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana boga – Jon. 2:2

  Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. – Mat. 12:40

  Wilk

  Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. – Mat. 10:16

  Wół

  Jeśliby wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie wolny od kary. Gdy jednak wół bódł i dawniej, i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż wół zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć. – Wyj. 21:28-29

  Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec. – Wyj. 23:12

  Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów: Teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wół żre trawę na polu. Wówczas królem Moabu był Balak, syn Sippora. -Lb. 22:4

  Wróbel

  Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie są policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli. – Mat. 10:29-31

  Czyż nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli. – Łuk. 12:6-7

  Y

  Yeti – nie stwierdzono obecności w Biblii

  Z

  Zając

  Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: (…) Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. – Kapł. 11:4-6

  Żaba

  A jeżeli ich nie wypuścisz, to dotknę cały kraj twój plagą żab. Nil zaroi się od żab. Wejdą do pałacu twego, do sypialni twojej, do łoża twego, do domów sług twoich i ludu twego, jak również do twoich pieców i do dzież twoich. – Wyj. 7:27-28

  Żółw

  A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste (…) łasica, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te będą dla was nieczyste spośród wszystkich małych zwierząt. Każdy kto się ich dotknie, gdy są nieżywe, będzie nieczysty do wieczora. – Kapł. 11:29-30

  Żuraw

  Nawet bocian w przestworzach zna swe swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. Jer. 8,7

  Żmija

  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. – Ps. 91:13

  [Wino] w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza; – Przyp. 23:32

  Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija. – Koh. 10:8

  Jeżeli żmija ukąsi, nim doszło do zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz. – Koh 10:11

  Tłuką jaja żmijowe i tkają pajęczyny; kto zjada te jaja, umiera, gdy je stłucze, wylęga się żmija. – Iz 59:5

  Kiedy Paweł nazbierał wielką naręcz chrustu i nałożył do ognia żmija, która wypełzła na skutek gorąca, uczepiła się jego ręki. – Dz. Ap. 28:3

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 3 odpowiedzi wątku
 • Autor
  Odpowiedzi
  Agnieszka P.
  Moderator
  • Postów: 94
  @agnieszka-p
  Fajnie tak pogrzebać w Biblii przekrojowo. Jestem niepocieszona, że nie ma nic na temat kotów, a w Izraelu jest ich największe zagęszczenie na mkw…😊
  Agnieszka P.
  Moderator
  • Postów: 94
  @agnieszka-p
  PS Nie mogę już edytować:/ Znalazłam jeszcze konika polnego i larwę(?) w Joela 1,4.
  Justyna
  Uczestnik
  • Postów: 5
  @justyna
  Dobry pomysł. Ja mam książki i broszury w poszczególnych tematach (broszury to takie obrazkowe zestawienia np. Przybytek, Świątynia). Kamienie szlachetne, rośliny, osoby, miejsca, Imiona Boga. Kiedyś próbowałam sama tworzyć takie listy plus np. chronologie, zestawienia treści w Ewangeliach np. przypowieści i się pogubiłam. Za dużo chciałam na raz. Potem znalazłam np. synopsę Ewangelii. To fascynujące jak wiele treści zawiera Biblia.
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Dodano karty z Wikipedii 🙂
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 3 odpowiedzi wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.