[Lista] Inspirujące cytaty chrześcijańskie

 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej
  Znacie to zdanie?

  Nie jest głupcem, który oddaje to, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić.
  (He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose.)

  Napisał je misjonarz i męczennik, Jim Elliot, człowiek znany z misji chrześcijańskiej w Ekwadorze i tzw. Operacji Auca. Jego zdanie od jakiegoś czasu stanowi dla mnie ogromną inspirację dla chrześcijańskiego życia. Jest bardzo biblijne i choć nie pojawia się w Biblii to z niej wynika.

  Robiąc sobie króciutki research o Jimie, natrafiłem na podstronę z fotografiami ze zdjęciami z misji (z pięknym samolotem Piper PA-14 w buszu 🙂 ), skanem fragmentu dziennika z zapiskami oraz na kilka innych, mniej znanych cytatów (źródło: Today Jim Elliot Was Killed (1956) – The Scriptorium Daily). I to właśnie w ten sposób chciałbym rozpocząć wątek “Inspirujące cytaty chrześcijańskie”! 🙂

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 44 odpowiedzi wątku
 • Autor
  Odpowiedzi
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Z kolei Billy Graham stwierdził kiedyś:

  Nic nie jest stracone, gdy straciłeś bogactwo; coś jest stracone, gdy straciłeś zdrowie; wszystko jest stracone, gdy straciłeś charakter.

  Źródło i grafika: graciousquotes.com

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

  When God calls you to something, He is not always calling you to succeed, He’s calling you to obey! The success of the calling is up to Him;the obedience is up to you.
  – David Wilkerson

  czyli:

  Kiedy Bóg wzywa cię do zrobienia czegoś, nie zawsze wzywa cię do odniesienia w tym sukcesu. Wzywa cię do posłuszeństwa! Sukces powołania pochodzi od Niego; posłuszeństwo – od ciebie.
  – David Wilkerson

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Kolejny cytat, tym razem z Johna MacArthura:

  The true gospel is a call to self-denial. It is not a call to self-fulfillment.
  – John F. MacArthur

  Czyli:

  Prawdziwa Ewangelia jest wezwaniem do wyrzeczenia się siebie samego. Nie jest to wezwanie do samospełniania się.

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  John Piper. Kto zna? 🙂

  W KAŻDEJ sytuacji i w KAŻDEJ okoliczności w Twoim życiu, Bóg zawsze czyni tysiąc różnych rzeczy, których nie widzisz, i o których nie wiesz.
  – John Piper

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

  How do you identify someone who needs encouragement? That person is breathing.
  – S. Truett Cathy

  Czyli:

  Jak rozpoznać kogoś kto potrzebuje pokrzepienia? Ten ktoś będzie oddychał.
  – S. Truett Cathy

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  David Wilkerson napisał, swoim kazaniu “Don’t waste tour afflictions” (“Nie zmarnuj swoich prześladowań”):

  You must remember that whatever you’re going through will pass. Recently, I read a passage in one of my journals, which I wrote while going through a great trial. Three months’ worth of entries all ended with the same phrase: “Oh, God, when will this nightmare end?” Then, finally, these words appeared across a page in huge letters: “IT’S OVER. HE HAS DELIVERED!”

  I can honestly say I have learned more in my afflictions than I ever did in good times. Prosperity doesn’t teach us; afflictions do (see Hebrews 12:3-8). I ask you again, how are you reacting to your afflictions? Are you wasting them, becoming a doubter and complainer? Or are you building up your faith, knowing that your God delivers?

  Czyli:

  Musisz pamiętać, że wszystko, przez co przechodzisz, minie. Niedawno przeczytałem fragment w jednym z moich dzienników, który napisałem podczas wielkiej próby. Wszystkie wpisy z trzech miesięcy kończyły się tym samym zwrotem: „O Boże, kiedy skończy się ten koszmar?” W końcu następujące słowa pojawiły się na stronie wielkimi literami: „TO KONIEC! ON WYBAWIŁ!”

  Mogę szczerze powiedzieć, że nauczyłem się więcej w moich utrapieniach niż kiedykolwiek w dobrych czasach. Dobrobyt nas nie uczy; cierpienia tak (zobacz Hebrajczyków 12:3-8). Jeszcze raz pytam, jak reagujesz na swoje utrapienia? Marnujesz je, wątpisz i narzekasz? Czy też budujesz swoją wiarę, wiedząc, że twój Bóg wybawia?

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

   If you can’t fly, then run, If you can’t run, then walk, If you can’t walk, then crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward.
  Martin Luther King Jr.

  Czyli:

  Jeśli nie możesz latać, to biegnij. Jeśli nie możesz biec, to chodź. Jeśli nie możesz chodzić, to czołgaj się, ale cokolwiek robisz, musisz iść do przodu.
  – Martin Luther King Jr.

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

  You are the only Bible some unbelievers will ever read.
  – John MacArthur

  Czyli:

  Jesteś jedyną Biblią, jaką niektórzy niewierzący kiedykolwiek przeczytają.
  – John MacArthur

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

  Faith does not eliminate questions. But faith knows where to take them.
  ― Elisabeth Elliot

  Wiara nie eliminuje pytań. Ale wiara wie, dokąd je zabrać.
  – Elisabeth Elliot,

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

  One of the great uses of Twitter and Facebook will be to prove at the Last Day that prayerlessness was not from lack of time.
  ― John Piper

  Czyli:

  Jednym ze wspaniałych zastosowań Twittera i Facebooka będzie udowodnienie w Dniu Ostatecznym, że brak modlitwy nie wynikał z braku czasu.
  – John Piper

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 44 odpowiedzi wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.