Niniwa i wypełnienie biblijnych proroctw

 • This topic is empty.
 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej

  Kolejną bardzo ciekawą historią jest kwestia Niniwy, stolicy Asyrii. To starożytne miasto znane jest nam przede wszystkim z biblijnej historii o Jonaszu:

  Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści: Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie.Posłuchaj

  – Jon. 1:1-2

  Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza:
  Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję.Posłuchaj

  – Jon. 3:1-2

  Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywająć drogę jednego dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy.
  Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł we włosiennicę, i usiadł w popiele.
  Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody!
  Niech włożą włosiennicę, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy.
  A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego.Posłuchaj

  – Jon. 3:3-10

  Nawet Bóg określa Niniwę jako “wielkie miasto”:

  A Pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś; wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a Ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła?Posłuchaj

  – Jon. 4:10-11

  Niniwa występuje jednak w innych miejscach w Biblii. Mówi o niej na przykład… cała księga Nahuma 😉 Ale nie tylko!

  Czytamy o niej już w 1 Mojż. 10:8-11:

  A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowot-Ir, i Kalach.Posłuchaj

  – 1 Mojż. 10:8-11

  Sofoniasz prorokuje o niej tak:

  [Pan]

  wyciągnie swoją rękę przeciwko północy i zniszczy Asyrię,
  Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy jak pustynię.
  I wylegiwać się będą na niej trzody, wszelkie zwierzęta polne,
  pelikan i sowa będą nocować na głowicach kolumn,
  a puszczyk będzie krzyczał w oknach,
  kruk zaś na progu, gdyż wiązanie cedrowe będzie zawalone.
  Oto wesołe miasto, które czuło się bezpiecznie i które mówiło do siebie:
  Tylko ja i nikt inny!
  Jakim stało się pustkowiem i jakim legowiskiem zwierząt!
  Każdy, kto będzie przechodził koło niego, zagwiżdże i machnie ręką.Posłuchaj

  – Sof. 2:13-15

  Wcześniej wspomniana księga Nahuma, to tak naprawdę jedno wielkie proroctwo o Niniwie i upadku tego wielkiego miasta. Sam początek Księgi jest wymowny:

  Wyrocznia o Niniwie.
  Księga widzenia Nahuma z Elkosz.
  Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan.
  Mściwy jest Pan i pełen gniewu.
  Mści się Pan na swoich wrogach
  i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół.
  Pan jest cierpliwy i pełen łaski,
  lecz na pewno sprawi, że winny
  nie ujdzie bezkarnie.
  Jego droga jest w burzy i wichrze,
  a chmura jest prochem pod jego nogami.Posłuchaj

  – 1 Nah. 1:1-3

  Oto są na górach nogi zwiastuna,
  ogłaszającego radosną wieść o pokoju.
  Judo! Obchodź swoje święta,
  wypełniaj swoje śluby,
  gdyż niegodziwiec już nie będzie cię najeżdżał,
  jest on do szczętu zniszczony!
  Nadciąga przeciwko tobie pogromca,
  wzmocnij więc straże! Przepatrz drogę! Przepasz biodra!
  Zbierz wszystkie twoje siły!
  gdyż Pan przywróci wspaniałość Jakuba,
  jak wspaniałość Izraela;
  grabieżcy bowiem ograbili ich
  i zniszczyli ich latorośle.
  Tarcza jego bohaterów czerwona jak krew,
  jego wojownicy odziani w szkarłat;
  rydwany błyszczą jak ogień pochodni w dniu apelu,
  rydwany drżą.
  Po ulicach huczą rydwany, turkoczą tu i tam po placach,
  wyglądają jak pochodnie,
  pędzą jak błyskawice.
  Wzywa swoich dowódców, nikt nie chwieje się w szeregach,
  podchodzą szybko do murów, dach ochronny jest gotów.
  Już otwarto śluzy rzeczne,
  w pałacu królewskim szerzy się popłoch.
  Wyprowadzają władczynię jako jeńca,
  zabierają jej służebne; te łkają jak gołębie i biją się w piersi.
  Sama Niniwa podobna jest do stawu, którego wody odpływają z hukiem,
  a choć wołają: Stójcie, stójcie! Jednak nikt się nie zwraca.Posłuchaj

  – Nah. 2:1-9

  Także i ty będziesz upojona i omdlała,
  także ty będziesz szukała schronienia
  przed nieprzyjacielem.
  Wszystkie twoje twierdze są jak drzewa figowe
  z wczesnymi owocami,
  gdy się nimi potrząśnie wpadają do ust jedzącego.
  Oto wojownicy wśród ciebie zniewieścieli:
  bramy twojej ziemi otworzą na oścież twoim nieprzyjaciołom,
  ogień pożre twoje zawory.
  Naczerp sobie wody na czas oblężenia,
  wzmocnij swoje obwarowania,
  wejdź w błoto i depcz glinę,
  weź do rąk formę do cegieł.
  I tak strawi cię ogień,
  wytnie cię miecz,
  pożre cię jak szarańcza.
  Rozmnażaj się jak szarańcza,
  rozmnażaj się jak koniki polne!Posłuchaj

  – Nah. 3:11-15

  Historyczny przekaz “Kronika babilońska” tak opisuję historię upadku Niniwy:

  Czternastego roku [tj. 612 p.n.e.]: Król Akkad [król Babilonii Nabopolassar] zebrał swoją armię i pomaszerował do Asyrii. Król Medów pomaszerował do króla Akkad i oni spotkali się w [nieczytelne]. Król Akkad i jego armia przekroczyli Tygrys; Kyaksares musiał przekroczyć Radanu i oni maszerowali wzdłuż brzegu Tygrysu. W miesiącu simanu, dziewiąty dzień, oni rozłożyli się naprzeciw Niniwy. Od miesiąca simanu do miesiąca âbu -przez trzy miesiące – oni poddali miasto ciężkiemu oblężeniu. Na dziewiąty dzień miesiąca âbu, na który oni wyznaczyli atak, zadali główną klęskę w wielu ludziach. W tamtym czasie Sin-szar-iszkun, król Asyrii zginął. Oni zdobyli ogromny łup miasta i świątyni i przekształcili miasto w stertę ruin. Na dwudziestym dniu miesiąca ululu [14 września] Kyaksares i jego armia wróciła do domu. Gdy on poszedł, król Akkad odprawił swoją armię i oni pomaszerowali do Nasibiny.

  John Martin, brytyjski malarz, który lubił malować pejzaże o biblijnej tematyce popełnił w 1829 roku “The Fall of Niniveh” (ang. “Upadek Niniwy”). Oto jak artysta wyobraża sobie atak medyjsko-babiloński na stolicę asyryjską:

  The Fall of Niniveh (ang. Upadek Niniwy) John Martin, 1829

  Możemy śmiało zakładać, że istotną rolę w zdobyciu miasta odegrała woda, która podmyła mury Niniwy, umożliwiając szybkie zdobycie miasta. Prawdopodobnie sprzymierzeni Medowie i Babliończycy przed właściwym oblężeniem, zdobyli wioskę nieopodal Niniwy, stanowiącą swego rodzaju “węzeł wodny” i zmienili bieg Tygrysu (być może spiętrzając wody tej rzeki).

  Prawdopodobnie właśnie w ten sposób wypełniło się proroctwo Nahuma:

  Już otwarto śluzy rzeczne,
  w pałacu królewskim szerzy się popłoch.
  – Nah. 2:7Posłuchaj

  Bardzo ciekawe jest to, że zarówno w historii upadku Niniwy, jak i Babilonu oraz twierdzy Tyru – wszystkie te wielkie upadki pogańskich miast/państw opisano w Biblii – istotną rolę odegrała pewność siebie mieszkańców oblężonych miast i… pijaństwo. Jak podają źródła historyczne, we wszystkich trzech przypadkach oblężeni, pewni grubości swoich murów mieszkańcy upili się winem, co ostatecznie było jednym z wielu elementów składających się na katastrofę. Jak mówi Ozeasz “Wino i moszcz odbierają rozum” (Oz. 4:11) 🙂

  I znowu, prawdopodobnie mamy tutaj wypełnienie proroctwa proroka:

  Także ty [Niniwo] będziesz upojona i omdlała,
  także ty będziesz szukała schronienia przed nieprzyjacielemPosłuchaj

  – Nah. 3:11

  Nasuwa mi się również fragment z Księgi Jeremiasza:

  Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela:
  Weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię posyłam, aby piły i zataczały się, i szalały przed mieczem, który między nie posyłam.
  Wziąłem więc kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których posłał mnie Pan;
  Jeruzalem i miasta Judy, i jego królów, i jego książąt, aby uczynić je pustkowiem, spustoszeniem, pośmiewiskiem i przekleństwem, jak to jest dziś.
  Faraona, króla Egiptu, i jego sługi, i jego książęta, i cały jego lud.
  I całe pospólstwo, i wszystkich królów ziemi Us, i wszystkich królów ziemi filistyńskiej, i Aszkalonu, i Gazy, i Ekronu, i resztki Aszdodu, Edom i Moab, i Ammonitów, i wszystkich królów Tyru, i wszystkich królów Sydonu, i królów wybrzeża za morzem; Dedana i Temę, i Buza, i wszystkich z obciętymi bokobrodami; i wszystkich królów arabskich i wszystkich królów pospólstwa, mieszkających na pustyni; i wszystkich królów Zymry i wszystkich królów Elamu, i wszystkich królów Medii. I wszystkich królów Północy, bliskich i dalekich, jednego za drugim, i wszystkie królestwa świata, które są na powierzchni ziemi, a król Szeszaku niechaj pije po nich!
  I powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Pijcie, upijcie się i wymiotujcie, i padnijcie, aby już nie powstać przed mieczem, który Ja między was posyłam!
  Lecz jeśliby nie chcieli wziąć z twojej ręki tego kielicha, aby pić, wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów: Musicie pić! Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście, a wy mielibyście ujść bezkarnie? Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto Ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców ziemi – mówi Pan zastępów.Posłuchaj

  – Jer. 25:15-29

  Niniwa w Nowym Testamencie? Ależ oczywiście! Sam Jezus mówi o mieszkańcach stolicy Asyrii w ten sposób:

  Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak.
  A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.
  Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon.
  Posłuchaj

  – Mat 12:38-42 (Łuk. 11:30)

  Ciekawe, prawda? 🙂

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.