[Lista] Obrazy ze scenami biblijnymi

 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej
  Tak, oczywiście nie chcemy oddawać czci obrazom… ale zrobić “o, rety, to dopiero Sztuka!” już czasem warto… prawda? Tak więc w świecie malarskiego humanizmu, postmodernizmu, kubizmu i neokosmopolityzmu ogłaszam… biblizm 🙂 Oto moje ulubione dzieła!

  1. Dawid i Saul, Julius Kronberg, Rzym 1885 r.

  A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego.Posłuchaj

  – 1 Sam. 16:23

  “David och Saul” (szw. “Dawid i Saul) to dzieło na płótnie, pędzla Juliusa Kronberga (1850-1921), artysty szwedzkiego. Zdarzało mu się namalować kupidyny, niekanonicznego Jerzego z niekanonicznym smokiem i inne Romea i Julie… ale Dawid to mu wyszedł 🙂
  Więcej o Juliusie na Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Kronberg

  • Cena wywoławcza obrazu w domu aukcyjnym Bukowski’s: 100 000 – 125 000 koron szwedzkich (54 517 zł).
  • Cena “młotkowa”, po licytacji: 140 000 koron (61 056 zł).
  • Cena reprodukcji: 34 korony szwedzkie (tzw. 15 zł). Wisi u mnie w pokoju 🙂

  2. Daniel’s Answer to the King (ang. “Daniel odpowiada królowi”), Briton Riviere, 1890 r. Olej na płótnie.

  Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy; a król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje!
  Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie.
  Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł.
  A wstawszy bardzo rano o świcie poszedł król śpiesznie do lwiej jamy.
  A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego! Czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów?
  Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu żyj na wieki!
  Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszcze lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem!
  Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy; a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga.Posłuchaj

  – Dan. 6:17-24

  Na pierwszym obrazie Britona Daniel patrzy w stronę światła. Tytuł obrazu sugeruje, że spogląda na króla Dariusza, ale moim zdaniem patrzy na Boga, całą swoją uwagę koncentrując na Nim, nie na lwach.

  Ciekawostka: Briton Riviere… lubił lwy. Różne rzeczy popełniał pędzlem, ale specjalizował się w malowaniu anatomii dużych kotów. Może stąd aż dwa obrazy z lwiej pieczary?

  3. Odkrycie dnia: “Cud gadareńskiej świni” (ang. “The Miracle of the Gaderene Swine”) – Briton Riviere, 1883. Olej na płótnie.

  A gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą.
  I poczęli krzyczeć tymi słowy: Cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?
  A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń.
  Tedy go demony prosiły, mówiąc: Jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń.
  I rzekł im: Idźcie! A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach.
  A pasterze uciekli i poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi.
  Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich krainy.Posłuchaj

  – Mat. 8:28-34

  Ten sam Briton, ten sam Riviere. Czy tak wyobrażacie sobie tę scenę, odczytując wersety z Mateusza? PS. Google Translate nie zna słowa “Gadareńczyk” 🙂

  4. “Daniel w lwiej jamie” (ang. “Daniel in the Lion’s Den”), Julius Kronberg, 1872 r. Olej na płótnie.

  Osiemnaście lat przed wyżej wymienionym “Daniel odpowiada królowi”, w 1872 roku Briton popełnił pierwszą wersję swojego danielowego dzieła. Moim zdaniem późniejsza, druga jest lepsza, Daniel patrzy tam gdzie powinien, a tutaj patrzy na lwy. Fajne jest natomiast to… gdzie one patrzą, bo na pewno nie na Daniela. Ocenę zostawiam Wam:

   

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 13 odpowiedzi wątku
 • Autor
  Odpowiedzi
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Joseph Brickey – One Before God

  Opis (tłum. własne, dość swobodne):

  Armie Amalekitów przybyły przeciwko Izraelowi, a osiemdziesięcioletni Mojżesz postanawia interweniować. W towarzystwie Aarona i Hura na szczycie wzgórza wpływa na wynik bitwy jako prorok Boży. To przypomina nam o innych, którzy pojawiają się w historii i w naszych czasach, zdając się mieć nad nami przewagę (z ang. “uniesioną rękę”). Jednak zawsze okazuje się, że to ręce ludu Pana, choć zmęczone, bywają unoszone w górę.

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Swoje trzy grosze do biblizmu dorzucił też… Rembrandt! Jeszcze o nim będzie!

  Artysta namalował bowiem Jeremiasza, “płaczącego proroka”, który jest załamany zburzeniem Jerozolimy. Często stosujemy body language Jeremiasza w naszym chrześcijańskim życiu… prawda?

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Ilya Repin (1844 – 1930)
  “Job i jego przyjaciele”, olej na płótnie (137 × 200 cm) — 1869
  Russian Museum, St Petersburg

  A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go; poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty, i rzucali proch w górę na swoje głowy.Posłuchaj

  – Job 2:11-12

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino.
  A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić.
  I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jeruzalemie; a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich.
  Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia.
  W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała.
  Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go, stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały.Posłuchaj

  – Dan. 5:1-6

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Antonio Ciseri — (1811 – 1891)
  Ecce Homo (ang. “Behold the Man!”), olej na płótnie — 1862

  Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, A podchodząc do niego, mówili: Witaj, królu żydowski; i wymierzali mu policzki.
  A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję.
  Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek!
  A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym.
  A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł
  I wszedł znowu do zamku, i rzekł do Jezusa: Skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi.
  Rzekł więc do niego Piłat: Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię?
  Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry; dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał.
  Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi.
  Piłat tedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu, zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i rzekł do Żydów: Oto król wasz!
  A oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj go! Rzekł do nich Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza.Posłuchaj

  – Jana 19:1-15

  I stawiono Jezusa przed namiestnika, i zapytał go namiestnik: Czy Ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział: Ty sam to mówisz.
  A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie?
  Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia, zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: Którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali.
  A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa aby stracono.
  A namiestnik, odpowiadając, rzekł im: Jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza. Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany! Ten zaś rzekł: Cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany!
  A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz.
  A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze.
  Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie.Posłuchaj

  – Mat. 27:11-26

  I całe ich zgromadzenie powstało, i poprowadzili go do Piłata. I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi, i powiada, że On sam jest Chrystusem, królem.
  I zapytał go Piłat, mówiąc: To ty jesteś królem żydowskim? A On, odpowiadając, rzekł mu: To ty mówisz.
  Piłat zaś rzekł do arcykapłanów i do tłumów: Żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. Oni natomiast obstawali przy tym i mówili: Podburza lud, nauczając po całej Judei, i to począwszy od Galilei, aż dotąd.Posłuchaj

  – Łuk. 23:1-5

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Pieter Bruegel (starszy) ca. 1520-1569 – Wieża Babel.
  Olej na desce (114 × 155 cm) – Wiedeń, 1563

  Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Szinear i tam się osiedlili. Tam też uradzili: Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili: Chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba! Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. PAN natomiast zstąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie. I powiedział: Oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, zstąpmy tam i pomieszajmy im język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego!Posłuchaj

  – Rodz. 11:1‭-‬7 SNP

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

  Nic nie wiem o autorze, ani samym obrazie. Wiem jednak, że teologicznie jest najpiękniejszy ze wszystkich z naszej listy.

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  The Reconciliation of Jacob and Esau
  Pojednanie Jakuba i Ezawa
  Olej na płótnie (43 × 40 cm) — c. 1625-1628
  Scottish National Gallery, Edinburgh

  Gdy Jakub podniósł oczy, zobaczył, że nadciąga Ezaw. Było z nim czterystu ludzi. Jakub rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę oraz dwie służące. Służące i ich dzieci ustawił na przedzie, Leę i jej dzieci za nimi, a Rachelę z Józefem na końcu. Sam ruszył przed nimi, a zanim zbliżył się do swego brata, pokłonił mu się siedem razy. Ezaw natomiast wybiegł mu na spotkanie! Objął go! Rzucił mu się na szyję! Ucałował go! I rozpłakali się razem. Gdy potem Ezaw rozejrzał się i zobaczył żony oraz dzieci, zapytał: Kim oni są dla ciebie? Jakub wyjaśnił: To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę. Wtedy podeszły służące, one i ich dzieci, i pokłoniły się. Podeszła też Lea ze swoimi dziećmi i pokłonili się. Na końcu podszedł Józef oraz Rachela i też się pokłonili.Posłuchaj

  – 1 Mojż. 33:1‭-‬7 SNP

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  “Niewierny Tomasz”
  Autor: Michelangelo Merisi da Caravaggio
  Rok wykonania: ok. 1595–1596
  Technika wykonania: olej na płótnie
  Rozmiar:107 × 146,1 cm
  Muzeum: Galeria Malarstwa (Sanssouci)
  (Źródło: Wiki)

  A Tomasz jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus.
  Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
  A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzewi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam!
  Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz.
  Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.
  Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.Posłuchaj

  – Jana 20:24-29

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  “Złożenie Izaaka w ofierze” (1603)
  Caravaggio 1573 – 1610
  olej na płótnie (204 × 135 cm) — ca. 1603
  MuseumGalleria degli Uffizi, Florencja

  Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Otom ja.
  I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem.
  Wstał tedy Abraham wczesnym rankim, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg.
  Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce.
  Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was.
  Abraham wziął drwa na całopalenie i włożyłje na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem.
  I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój! A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój! I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie?
  Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem.
  A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: Otom ja!
  I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego.

  A gdy Abraham podniósł ocz, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego.Posłuchaj

  – 1 Mojż. 22:1-13

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 13 odpowiedzi wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.