[Psalm 5] Modlitwa o obronę

 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej

  Psalm 5 (BW)
  Modlitwa o obronę

  Przewodnikowi chóru, z grą na fletach. Psalm Dawidowy.

  Usłysz, Panie, słowa moje,
  Przejmij się westchnieniem moim
  Zważ na głos błagania mego,
  Królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie.
  Panie, od rana racz słuchać głosu mojego;
  Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję.

  Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości,
  Zły nie może z tobą przebywać.

  Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi,
  Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
  Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan.

  Lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego,
  Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą.

  Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej,
  Ze względu na wrogów moich
  Wyrównaj przede mną drogę twoją!

  Nie ma bowiem w ustach ich szczerości,
  Wnętrze ich, to zguba!
  Otwartym grobem jest gardło ich!
  Językiem swym schlebiają.

  Ukarz ich, Boże, Niech padną przez własne knowania.
  Z powodu licznych przestępstw odtrąć ich,
  Gdyż zbuntowali się przeciwko tobie.

  Lecz rozradują się wszyscy,
  którzy tobie ufają,
  będą się głośno weselić na wieki;
  Ty będziesz ich osłaniać,
  a ci, którzy miłują imię twoje,
  będą się radować tobą.

  Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego,
  Osłaniasz go życzliwością jakby tarczą.

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.