[YouTube] Spacer po Jerozolimie

 • Post
  Błażej Piątek
  Opiekun
  @piatek-blazej
  Rozwiązany
  Cześć! 🙂

  A może zejdziemy sobie z Góry Oliwnej przez Bramę Lwią przez Via Dolorosę aż do Bramy Damasceńskiej? W 4K? 🙂 Film z 9 czerwca 2020 roku. 29 stopni Celsjusza 🙂

  Link: https://www.youtube.com/watch?v=R8NMkM3dHIg

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 2 odpowiedzi wątku
 • Autor
  Odpowiedzi
  Agnieszka P.
  Moderator
  • Postów: 94
  @agnieszka-p
  Niestety film jest niedostępny 🙁 Właściciel wyłączył możliwość oglądania go na innych stronach.
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Faktycznie 🙁

  W takim razie polecam korzystanie z linku do filmu bezpośrednio na YT 🙂

  Link: https://www.youtube.com/watch?v=R8NMkM3dHIg

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Dorzucam też spacer po Kafarnaum i kilka wersetów:

  A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei.
  I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Aby się wypełniło co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:
  Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego,
  wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea pogan.
  Lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci rozbłysła jasność.
  Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.
  – Mat. 4:12-17

  A [Jezus] idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami.
  I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!
  A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim.
  I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich.
  A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim.
  – Mat. 4:18-22

  A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc:
  Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.
  Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go.
  A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa twój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni.
  Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.
  – Mat. 8:5-10 (Łuk. 7:1-10)

  A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. – Mat. 11:23 (Łuk: 10:15)

  A gdy [krótko po przemienieniu Jezusa na górze] przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm?
  Rzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych?
  A on rzekł: Od obcych. Na to Jezus: A zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; tego zabierz i daj im za mnie i za siebie.
  – Mat. 17:24-27

  I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie.
  A był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc:
  Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży.
  A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego.
  A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.
  I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne.
  I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
  – Mar. 1:21-28 (Łuk. 4:31-37)

  I znowu, po kliku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.
  I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli a On głosił im słowo.
  I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech.
  A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
  A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
  – Mar 2:1-5

  I przybyli do Kafarnaum. A będąc w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze?
  A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy.
  I usiadłszy, przywołał dwunastu i rzekł im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich.
  – Mar. 9:33-36

  Zaczął tedy mówić do nich [w Nazarecie]: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych.
  I wszyscy przyświadczali mu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa?
  I rzekł do nich: Zapewne powiecie mi owo przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum.
  I rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej.
  – Łuk. 4:21-24

  Potem [po przemienieniu wody w wino w Kanie Galilejskiej] udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi, i uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni. – Jan 2:12

  A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci.
  Wtedy Jezus rzekł do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie.
  Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje.
  Rzecze mu Jezus: Idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które mu rzekł Jezus, i odszedł.
  A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: Chłopiec twój żyje.
  – Jan 4:46-51

  Jezus zaś poznawczy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden.
  A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze.
  I wsiedli na łódź, i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około dwudziestu pięciu do trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi, i strach ich ogarnął.
  A On odezwał się do nich: Ja jestem, nie bójcie się!
  Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli.
  – Jan 6:15-21

  Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś?
  Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.
  – Jan. 6:22-26

  Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.
  Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.
  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki.

  To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum.
  – Jan 6:53-59

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlanie 2 odpowiedzi wątku
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.