Błażej Piątek

Twoje odpowiedzi

Wyświetlane 1 odpowiedzi z 148
 • Autor
  Odpowiedzi
  • w odpowiedzi do Chleb z nieba
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Warto zobaczyć, choćby ze względu na wartościowe, natchnione kazania br. Guńki! Strona pełna unikatowych materiałów, zdrowej teologii i biblijnego nauczania. Polecam! 🙂
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Ten człowiek…

  …powiedział takie słowa:

  Temptation may even be a blessing to a man when it reveals to him his weakness and drives him to the almighty Savior. Do not be surprised, then, dear child of God, if you are tempted at every step of your earthly journey, and almost beyond endurance; but you will not be tempted beyond what you are able to bear, and with every temptation there will be a way of escape.
  – F.B. Meyer

  A tłumaczy się to tak:

  Pokusa może być nawet błogosławieństwem dla człowieka, gdy objawia mu jego słabość i prowadzi go do wszechmocnego Zbawiciela. Nie zdziw się więc, drogie dziecko Boże, jeśli jesteś kuszony na każdym kroku swojej ziemskiej podróży i prawie nie do wytrzymania; ale nie będziesz kuszony ponad to, co jesteś w stanie znieść, a z każdej pokusy będzie droga ucieczki.
  – F.B. Meyer

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Harolda Coppinga ciąg dalszy 🙂

  Temptation of Christ by Harold Copping
  Źródło: Fine Art America, https://fineartamerica.com/featured/the-temptation-of-christ-harold-copping.html

  Temptation of Christ by Harold Copping

  Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
  A On odpowiadając rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
  Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
  Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.
  Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.
  I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.
  Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.
  Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.Posłuchaj

  – Mat. 4:1-11

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Autora nie znam, scenę znam 🙂 Paweł i Sylas w więzieniu.

  Paweł i Sylas w więzieniu - Autor nieznany


  A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł.
  Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby.
  A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im.
  Posłuchaj

  – Dz. 16:23-25

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

  I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo.
  I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
  A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.
  A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?
  A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego.
  I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.
  – Mar. 2:1-12Posłuchaj
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej
  Ja z kolei jestem zdania, że “przestrzeń duchowa” każdego człowieka przeważnie jest czymś wypełniona. Można to przyrównać na przykład do stacji radiowej. Czego słuchamy, gdy słuchamy naszych myśli? Uwielbienia? Głosu Ducha Świętego? Oskarżeń diabelskich? Potępiania się? W słuchanie czegoś angażujemy się cały czas, często nawet nieświadomie. Nawet jeżeli nie są to słowa, których głośność da się wyrazić w decybelach.

  Uważam też, że intencją Bożą jest, by diabeł tracił swój głos, kiedy my używamy swojego do uwielbiania Go. Czy działa to także w wypadku angażowania się w uwielbienie przez słuch i myśli? Wydaje mi się, że tak.

  Innymi słowy wydaje mi się, że panuje tu zasada: skoro gdy zbyt długo jest cicho to przeważnie przychodzi diabeł by zalewać nas kłamstwami i oskarżeniami, to niech nie będzie cicho przez zbyt długi czas – niech wreszcie w naszej “rozgłośni” zabrzmi głos wielbiący Boga! 🙂

  Wydaje mi się, że podszepty sił ciemności to w rzeczywistości trochę tak jak jazgot robót drogowych w mieście. Tak, przyszła pora na metafory drogowe 🙂 Chyba każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji: stoimy w korku samochodowym z otwartymi szybami, a robotnik właśnie kończący przerwę uruchamia swój młot pneumatyczny na maksymalne obroty tuż przy naszym samochodzie, wzbijając przy tym w powietrzne tumany kurzu i drobin kruszonego asfaltu. Kurz, brud, hałas i irytacja – wszystko to mknie na nas przez te nasze otwarte szyby. Co można zrobić? Można szyby zamknąć, ustawić nadmuch powietrza na wewnętrzny obieg i… włączyć CD z uwielbieniem! 🙂

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
  Błażej Piątek
  Opiekun
  • Postów: 191
  @piatek-blazej

  Trials come to prove and improve us.
  – Augustine

  Próby mają nas udowodnić i ulepszyć.
  – Augustyn

  "A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego." - II Tes. 3:3
Wyświetlane 1 odpowiedzi z 148