DOLINA  WYSCHŁYCH KOŚCI

KS. EZECHIELA 37

BRZMI MAKABRYCZNIE?  TO BIBLIA! 

W rozdz. 37 Księgi Ezechiela Bóg wprowadza proroka do doliny wyschłych kości. Symbolizuje ona rozwiane nadzieje Izraela, który mówi: "Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy" (Ez. 37:11).

BEZNADZIEJNA SYTUACJA

Czy jesteś dzieckiem Bożym? Jeżeli tak: nie myśl, że nie przytrafią ci się sytuacje beznadziejne. To właśnie symbolizuje Dolina Wyschłych Kości - miejsce nieodwracalnej rozpaczy, śmierci i porażki.

A JEDNAK. BÓG MOŻE DOKONAĆ NIEMOŻLIWEGO!

“”

(...) Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. - Ez. 37:12

CZY BYŁEŚ KIEDYŚ W DOLINIE WYSCHŁYCH KOŚCI? 

Być może tak jak Ezechiel jesteś w miejscu, w którym twoja nadzieja przepadła. Pamiętaj jednak, że Bóg stoi ponad okolicznościami - i jeśli On chce coś zrobić, to zrobi. 

Bóg składa swojemu ludowi obietnicę:

“”

I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - mówi Pan - Ez. 37:14

Jaki z tego morał?

OSTATNIE SŁOWO NALEŻY DO BOGA!